De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikeldonderdag, 17 maart 2016

VW-schandaal tussen machten en belangen
Het dieselschandaal dat begon met sommige modellen van Volkswagen en overwaaide naar andere automerken is in ons land al bijna geen nieuws meer. Het schandaal bevestigde de bijna algemene wetenschap dat de opgave van verbruik en uitstoot van auto’s feitelijk een lachertje is. De fabrieksopgaven zijn rooskleuriger dan de cijfers in de praktijk.
Het nieuwe van het schandaal was de manipulatie door de fabrikant met behulp van 'sjoemelsoftware’.. Deze praktijk zorgt ervoor dat VW beschuldigd kan worden van bedrog, systematische misleiding en andere nare dingen. Daarover gaan ook de honderden claims die inmiddels tegen het bedrijf zijn ingediend. De claims komen vooral uit de Verenigde Staten. Dat heeft er mee te maken dat VW auto’s naar dat land verkocht met 'aangepaste’ software, om te voorkomen dat de auto’s niet aan de strenge milieutest zouden voldoen. De claimcultuur in de Verenigde staten is een vruchtbaar klimaat voor de klagende partijen. In dat land kan eigenlijk iedereen wegens van alles een claim aan de broek krijgen. Advocaten varen er wel bij en er zijn genoeg mensen en/of bedrijven die willen investeren in een schadeclaim gelet op de mogelijke uitkomst. Die kan in de miljoenen euro’s lopen.
VW heeft voorzorgsmaatregelen genomen: er is ruim zes miljard euro gereserveerd voor schadevergoedingen. Het is bijna voorspelbaar dat het bedrag te laag is. De honderden claims vanuit de Verenigde Staten zullen ervoor zorgen dat het bedrijf meer geld kwijt zal zijn.
Na het uitbreken van het schandaal heeft de auto-industrie in Europa alles gedaan om te voorkomen dat hun fabrieken in de problemen komen. Ze heeft effectief gelobbyd in Europa: de milieu-eisen worden strenger, maar in een tempo dat het mogelijk maakt dat de industrie zich 'goed kan voorbereiden’ op de uiteindelijke milieu-eisen.
De effectiviteit van de lobby is een minstens zo groot schandaal als het gesjoemel. De auto-industrie is voor bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk een belangrijke economische factor. De industrie heeft er voor gezorgd dat ze invloed heeft tot aan de regeringstafels. Daar kan ze de politiek overtuigen van de noodzaak van de vertraging van de komst van strengere milieu-eisen met het wapen van dreigende ontslagen in de industrie. De industrie blijkt in staat algemeen aanvaarde eisen af te zwakken en/of meer tijd te krijgen voor aanpassing van de auto-motoren.
De verwevenheid van industrie, politiek en bestuur is in sommige opzichten stuitend. De macht van de industrie en die van politiek en bestuur omarmen elkaar. Zo kon het gebeuren dat de minister-president van deelstaat Nedersaksen, Stephan Weil, mede toezichthouder van VW is. De deelstaat is de op twee na grootste aandeelhouder van VW. Weil heeft stoere woorden gesproken over de duidelijkheid die VW moet verschaffen over het hoe van het gesjoemel en vooral over wie verantwoordelijk is. De grote betrokkenheid van de deelstaat bij VW is een garantie voor 'welwillendheid’ jegens de fabriek. De deelstaat kan het zich niet permitteren het bedrijf al te zeer onder druk te zetten.
De verwevenheid van machten en belangen stemt tot nadenken en is reden voor achterdocht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties