De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiodinsdag, 15 maart 2016

Verstrengeling van belangen niet gemeld
Beetsterzwaag - Wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland heeft signalen van mogelijke belangenverstrengeling niet gemeld aan de gemeentesecretaris, de burgemeester of zijn collega-wethouders. Dat blijkt uit het onderzoek van bureau Berenschot. Aanleiding voor het onderzoek is de betrokkenheid van (inmiddels) oud-raadslid Sikke Marinus bij zorgaanbieder Springth. Dat bedrijf heeft een overeenkomst met de gemeente Opsterland, de echtgenote van Marinus is een van de eigenaren van het bedrijf. Marinus heeft het bedrijf meerdere malen onder de aandacht gebracht van ambtenaren van de gemeente en zette zich in voor Springth.
Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat raadslid Marinus van Opsterlands Belang zich tussen mei 2014 en augustus 2015 als vertegenwoordiger van Springth heeft gedragen in verschillende overleggen met de gemeente. Daarmee heeft hij in strijd gehandeld met de gemeentewet.
Ambtenaren hebben meerdere keren melding gedaan over de belangenverstrengeling van Marinus. Wethouder Wietze Kooistra is daar persoonlijk meerdere keren op gewezen door ambtenaren van de gemeente maar deed daar vervolgens niets mee. Volgens Berenschot heeft Kooistra 'onvoldoende besef getoond van de normen die gelden op het gebied van integriteit en inadequaat heeft gehandeld’.
De eerste ambtelijke meldingen over de schijn van belangenverstrengeling vonden plaats in maart van 2015. Het duurde tot eind juni voordat de gemeentesecretaris van die geluiden hoorde. Daarna duurde het tot augustus voordat de gemeentesecretaris en burgemeester Ellen van Selm met Marinus om de tafel gingen. Tegelijkertijd laat Van Selm vragen stellen over de zaak aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Daar gaat de gemeente Opsterland ook de fout in, concluderen de onderzoekers van Berenschot. De vragen aan de VNG zijn gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie, er is door de gemeentesecretaris en de burgemeester 'nagelaten om eerst grondig navraag te doen bij betrokken ambtenaren’. Burgemeester, gemeentesecretaris en griffier zijn volgens de onderzoekers 'te snel tot actie overgegaan en hadden er beter aan gedaan eerst wat beter de feiten in beeld te krijgen’.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties