De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Cultuurdinsdag, 15 maart 2016

Fryske Akademy komt met Dag van Friese letterkunde
Leeuwarden - De Fryske Akademy houdt in oktober de eerste Dag van de Friese Letterkunde in Leeuwarden. De dag wordt voortaan eens in de twee jaar gehouden en moet een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, zegt mede-initiatiefnemer Eric Hoekstra, taalkundige bij de Akademy. ,,Binnen de provincie, maar vooral ook daarbuiten. Wij richten ons daarom ook op vakmensen uit de Nederlandse letterkunde."
De eerste Dag van de Friese Letterkunde is op vrijdag 7 oktober. Het is dan precies 350 jaar geleden dat het testament van de Friese dichter en schrijver Gysbert Japicx werd voorgelezen. De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing houdt over de vraag wat Gysbert Japicx de moderne lezer te bieden heeft. ,,Met Gerbrandy willen wij een breed publiek trekken", aldus Hoekstra. De rest van het programma met onder meer lezingen en discussies, richt zich op letterkundigen en anderen die zich vakmatig met (Friese) literatuur bezighouden.
De letterkundedag is een eerste stap om de Friese letterkunde uit haar isolement te trekken, zegt Hoekstra. ,,Nu is dit onderzoek nog heel sterk naar binnen toe gericht. Het blijft binnen de provincie, terwijl het verankerd zou moeten zijn in de Nederlandse letterkunde. De blik moet breder zijn."
De Dag van de Friese Letterkunde is een samenwerking van de Fryske Akademy met Tresoar, Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Fries en meertaligheid van de NHL Hogeschool. De tweede editie is in april 2018.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties