De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikelmaandag, 14 maart 2016

Veranderingen energie bieden kans op werk
Eerst werd er wat lacherig gedaan over de dreigende ineenstorting van de bedrijven voor fossiele energie. De ontwikkeling naar duurzaamheid zou veel langzamer gaan dan optimisten wilden. De energiereuzen in Europa hebben zich vergist. De overgang naar andere vormen van energie dan via kerncentrales, kolencentrales en gasgestookte energiecentrales gaat snel. En de olie-industrie zucht onder de lage prijs en de omschakeling naar andere energiebronnen.
Het afbreken van boorplatforms, de ontmanteling van kern- en kolencentrales zijn treffende beelden van de veranderingen.
De Duitse energiebedrijven merkten het als eerste: het besluit om de opwekking van kernenergie te beëindigen in 2022. Dat heeft gezorgd voor een ommekeer in het denken over energie. Het dramatische ongeluk bij de Japanse kerncentrale in Fukushima heeft het besef dat het anders moet met de energievoorziening versterkt. En daar bovenop kwam de afkeer van vervuilende steenkolen, vooral sinds het groene akkoord in Parijs.
De energiebedrijven waren te laat met aanpassing van hun verdienmodellen en hebben gigantische bedragen moeten afschrijven en bedrijven moeten sluiten. Enkele grote bedrijven hebben hun vervuilende centrales en de groene bedrijven gesplitst. Ze hopen met afgesplitste schone bedrijven winst te kunnen maken.
De auto-industrie maakt dezelfde fout als de energiebedrijven: het zal zo’n vaart niet lopen met de elektrische en met de zelfrijdende auto. Maar bedrijven als Tesla en Google zijn bezig met de ontwikkeling van auto’s die niet alleen schoon rijden, maar ook automatisch worden bestuurd. De auto-industrie kampt met dezelfde problemen als de energiebedrijven: de verdienmodellen zijn op de oude leest geschoeid en het kost de auto-industrie enorm veel moeite om te denken naar de normen van de nieuwe tijd.
De lessen van de energie-industrie en van de auto-industrie zijn duidelijk: bedrijven gaan vooral door met wat ze doen en ze missen het vermogen om langs andere lijnen te denken.
De consequenties van de transities van de energiebedrijven en de auto-industrie zijn enorm. Het opwekken van zonne- en windstroom door particulieren en coöperaties leidt tot problemen in het stroomnet. Het antwoord is: slimmer gebruik maken van de mogelijkheden in het netwerk en kleinschaliger werken. Hier liggen kansen voor investeringen in werk. Hetzelfde geldt voor de komende automarkt: wegen moeten worden aangepast aan het nieuwe rijden en mensen zullen de auto veel meer gezamenlijk gaan gebruiken of er ontstaan zelfs modellen waarbij mensen niet zelf een auto bezitten, maar er gebruik van maken via een nieuw soort leenmarkt. En: alles wijst er op dat de auto straks niet meer een statussymbool is, maar een gebruiksgoed dat noodzakelijk is maar zo weinig mogelijk moet kosten.
Al deze veranderingen zijn moeilijk te beheersen voor de bedrijfsbazen. En voor politici. Ook de laatsten moeten omschakelen: van denken op korte termijn in bestaande structuren naar langer lopende ontwikkelingen in andere omstandigheden.
Zal Rutte in de komende verkiezingspraatjes nog steeds denigrerend spreken over windmolens die op subsidie draaien?

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Ik denk dat de hoofdredacteur een te rooskleurige situatie schets tov. de benodigde energieproductie in het algemeen. Men denkt met de productie van elektriciteit mbv. wind en zon over een alternatieve bron te beschikken, mi. is dit een grote vergissing. Sinds jaar en dag is de productie van elektriciteit afhankelijk van fossiele brandstof en atoomsplitsing. Zon en wind spelen in een moderne samenleving een ondergeschikte rol voor energie-opwekking. In jaren is er geen grote doorbraak geweest in de manier van energie-opwekking en auto's zijn direct of indirect afhankelijk van fossiele brandstoffen.

S. Hiemstra, Canada - dinsdag, 15 maart 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties