De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiowoensdag, 9 maart 2016

Unieke vondst van skeletten bij Boksum
Boksum - Bij het uitgraven van de nieuwe opvaart bij Boksum is een grafkuil gevonden met vijf of zes skeletten. Volgens archeologen gaat het mogelijk om slachtoffers van de Slag bij Boksum in 1586. Het zou dan de eerste keer zijn dat mensenresten worden gevonden van de veldslag.
De skeletten werden vorige week gevonden vlakbij de Westergodijk, dat is de westkant van de voormalige Middelzee. ,,Eerst denk je dat het om reguliere begravingen gaat uit de vroege middeleeuwen", zegt provinciaal archeoloog Gilles de Langen. ,,Maar dat bleek niet het verhaal. De lichamen zaten samen in één kuil."
Dat de lichamen in één kuil zaten betekent dat ze gelijktijdig zijn begraven. ,,Vijf of zes mannen in één kuil op deze locatie. Dan weet je dat er sprake is geweest van geweld, want anders vind je ze nooit bij elkaar in een graf. En dan is het meteen ook heel verleidelijk om te denken aan de Slag bij Boksum."
De Slag bij Boksum vond plaats rond 17 januari 1586. Het was een veldslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de oorlog waarbij inwoners van de toenmalige Nederlanden in opstand kwamen tegen de overheersing van het Spaanse Rijk. Bij Boksum kwam het destijds tot een veldslag tussen een leger van de Spaanse bevelhebber Johan Baptiste van Taxis en een Friese troepenmacht. De Spanjaarden wonnen en aan Friese zijde sneuvelden minstens vijfhonderd mannen.
De Langen vertelt dat het erop lijkt dat een van de schedels een harde slag heeft gehad. Omdat de archeologen nu schatten dat de schedels dateren van omstreeks 1600, wordt het vermoeden steeds groter dat het gaat om slachtoffers van de Slag bij Boksum.
Uit nader onderzoek moet blijken of dat het geval is. ,,We moeten straks eerst uitsluiten dat het gaat om een jongere of oudere vondst." Daartoe worden de andere vondsten geanalyseerd die zijn gedaan in de grafkuil: aardewerk en enkele verroeste voorwerpen. De ouderdom van het jongste aardewerk in de kuil geeft over het algemeen een goede aanwijzing voor de datering.
Friese slachtoffers
Volgens De Langen gaat het om skeletten van jonge mannen. Dat zou de kans groter maken dat het gaat om slachtoffers aan Friese zijde: waarschijnlijk waren de Spanjaarden beter opgeleid en daardoor ouder. ,,Maar je weet maar nooit hoe het destijds precies ging."
Door middel van een isotopenonderzoek - een analyse van de botten en tanden - zou kunnen worden vastgesteld of de personen destijds zijn opgegroeid in de omgeving of in meer zuidelijk gelegen landen. Ook de uitkomst van dat onderzoek zegt mogelijk niet alles, omdat destijds ook Friezen vochten aan Spaanse zijde.
De archeoloog zegt dat het erg bijzonder zou zijn als kan worden vastgesteld dat het om slachtoffers gaat van de Slag bij Boksum. ,,We weten dat er heel veel gevechten en oorlogen gevoerd zijn, maar daar vind je normaal niet veel van terug. En dan vind je opeens de skeletten van zes mensen in een kuil die je aan een van die historische gebeurtenissen zou kunnen koppelen."
Vanmiddag wordt een klein deel van de vondsten tentoongesteld voor belangstellenden. Dat gebeurt op het terrein aan de Pypsterbuorren in Boksum van een uur tot half vijf.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Interessante vondst waarbij uiteraard nog uit nader onderzoek moet worden vastgesteld of het hier inderdaad gaat om slachtoffers van de Slag bij Boksum in 1586.
Naar overlevering vielen er tijdens deze slag 500 tot 1000 doden.
Gezien het grote aantal slachtoffers zou je verwachten dat er in de nabijheid meerdere grafkuilen aanwezig moeten zijn of dat ze elders in de omgeving begraven liggen, echter zouden deze ook door de eeuwen heen verloren kunnen zijn gegaan.
Vanuit Groningen kwam een grote Spaanse troepenmacht met 3000 soldaten en 700 ruiters tussen 13 en 17 januari 1586 Friesland binnen vallen.
Al moordend en plunderend trokken zij van Zuidwest-Friesland richting Noordoost-Friesland waarbij ze op 17 januari 1586 bij Boksum op een klein Fries legertje stuiten.
Het kleine legertje Friezen was echter kansloos tegen de grote troepenmacht van de Spanjaarden en al gauw werden de Friezen omsingeld en afgeslacht.
De Spanjaarden trokken noordelijker om vervolgens weer terug te trekken naar Groningen.

Cor van der Ley, Joure - vrijdag, 8 april 2016


regio
Familieberichten
Advertenties