De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiomaandag, 7 maart 2016

Sociale organisaties krijgen drie jaar tijd
Leeuwarden - Maatschappelijke organisaties (MO’s) die opkomen voor kwetsbare groepen in de Friese samenleving, krijgen tot en met 2019 de gelegenheid om hun belang aan te tonen. Daarna moeten de gemeenten de activiteiten financieren die nu nog door de provincie worden betaald.
De coalitiepartijen in Provinciale Staten willen de nog lopende subsidie voor elf organisaties, waaronder Tűmba, Zorgbelang, COC, Hoor Friesland en de FSU, in één keer aan hen overmaken. De eerste vier MO’s hadden hierom gevraagd, zodat ze dat geld - eigenlijk bedoeld voor anderhalf jaar - over drie jaar kunnen uitsmeren. Ze hopen daarmee tijd genoeg te 'kopen’ om Friese gemeenten te overtuigen van hun relevantie voor de burger.
De coalitiepartijen vinden dat de organisaties die hiervan gebruik willen maken, dit voor 1 oktober met een goed plan moeten onderbouwen. ,,Oars hâldt it op 1 jannewaris 2017 op", zegt SP’er Jacob van der Hoek.
Over het lot van de MO’s wordt in de Staten al jaren gediscussieerd. De provincie heeft het sociale beleid principieel losgelaten, omdat de gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. De elf organisaties die tot nu toe nog provinciale subsidie ontvingen, moeten daarom uit de boeken, vindt de coalitie. Het probleem is dat de gemeenten de handen meer dan vol hebben aan het uitvoeren van alle veranderingen in het sociale beleid die vanuit het rijk zijn doorgezet.
Voor bepaalde activiteiten zal altijd financiering nodig blijven op provinciaal niveau, stelt Jeroen Dijkstra van Hoor Friesland. Hij stelde met Tűmba, COC en Zorgbelang het compromisvoorstel op voor de langer uitgesmeerde subsidie. ,,Wat dat betreft is ons voorstel omarmd."
Toch staat hij niet te juichen bij het politieke standpunt van de coalitie. Hij constateert dat de toon nogal streng is. De partijen spreken bovendien met geen woord over een voortzetting van het overleg tussen gemeenten, provincies en MO’s. ,,Dat is jammer. Het moet niet zo zijn dat het een uitstel van executie is, en dat we nu van de politieke agenda’s verdwijnen. Twee jaar geleden was het uitgangspunt nog 'lokaal, tenzij’." Dat 'tenzij’ is uit het huidige politieke voorstel verdwenen.
Voor de FSU, die opkomt voor de uitkeringsgerechtigden, is het compromis onverteerbaar. De organisatie houdt vast aan dat oude uitgangspunt en vindt dat de provincie een verantwoordelijkheid houdt. De FSU lijkt dan ook niet van plan om van de nieuwe regeling gebruik te maken.
Voor de resterende zes organisaties is het provinciale aandeel in de eigen begroting niet zo groot dat hun voortbestaan daarvan afhangt. Aanstaande woensdag gaat de Steatemerk in het Provinciehuis hierover.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties