De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkmaandag, 7 maart 2016

Bisschop De Korte gaat als bruggenbouwer aan de slag in Den Bosch
Den Bosch/Groningen - De afgelopen week had het Noorden vakantie. Bisschop Gerard de Korte zag daarom een relatief rustige week voor zich met weinig afspraken. Maar het liep anders. Maandag bracht de nuntius hem een brief met de boodschap dat paus Franciscus hem had benoemd tot bisschop van Den Bosch. De rustige week werd een hectische week, vertelde De Korte tijdens de persconferentie zaterdag in Den Bosch.
Nadat afgelopen najaar zijn naam al in de roomse wandelgangen werd genoemd als mogelijke opvolger van bisschop Antoon Hurkmans (71), hield de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden rekening met de mogelijkheid dat hij een taak in het zuiden kreeg. ,,Ik hoopte dat het zou overwaaien", licht De Korte toe, de dag na de persconferentie, weer terug in Groningen. ,,Ik ben hier gelukkig. Maar zo werkt het in de katholieke wereld: de kerk roept. Het hoort bij de priesterlijke spiritualiteit dat je daarheen gaat waar je nodig bent." Al betekent dat een flink offer, erkent de bisschop. ,,Alleen al verhuizen staat hoog op de stresslijst", lacht hij. ,,De flinke taak die er in Den Bosch op me afkomt zal de nodige hectiek geven. Maar ik ga er vanuit dat er iets van Gods leiding in deze benoeming zit. Ik ga er letterlijk op hoop van zegen aan beginnen. Mijn bisschopsmotto gaat mee: in vertrouwen op Christus."
7,5 jaar werkte De Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden dat de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en de Noordoostpolder beslaat. Hij kijkt er met dankbaarheid op terug. Zijn belangrijkste wapenfeit is het fusieproces van 81 naar negentien parochies, dat zonder veel problemen verloopt. Op 1 januari 2018 moeten alle parochies gefuseerd zijn. De Kortes visie: bestuurlijke schaalvergroting en pastorale schaalverfijning, oftewel: zoveel mogelijk lokale geloofsgemeenschappen in stand houden. Dat heeft veel goodwill gekweekt, merkt de bisschop. ,,Het wantrouwen dat er bij sommigen aan het begin proces was - vanuit de vrees: dit proces is bedoeld om kerkgebouwen te sluiten - is daardoor doorbroken. Tegelijk moeten we nuchter zijn: de kerk is heel kwetsbaar."
Dat is in het bisdom Den Bosch niet anders. ,,De onderliggende problemen zijn gelijk: minder mensen, minder middelen. En interne onzekerheid: sprakeloosheid en Bijbels analfabetisme", noemt de Korte als zaken waar hij in het Noorden ook steeds op heeft gehamerd.
Vijftig parochies
Wat wel anders is, is het aantal katholieken. Van het kleinste bisdom in aantal katholieken (zo’n 100.000) gaat De Korte naar het grootste bisdom met een miljoen katholieken. ,,Het bisdom Den Bosch is qua oppervlakte ongeveer zo groot als de provincie Friesland, en telt veel parochies: vijftig, met in totaal driehonderd geloofsgemeenschappen."
De nieuwe bisschop gaat leiding geven aan een verdeeld bisdom. Parochiefusies en kerksluitingen hebben de verhoudingen op scherp gezet. Er zijn groepen katholieken die zich losmaken van de Katholieke Kerk en die zelfstandig verder gaan. Dat gebeurde onlangs nog in Veldhoven en eerder al in Reusel en Den Bosch. ,,Ik ken de ins en outs van de conflicten niet", zegt De Korte. ,,Wat ik hoor is dat er veel tegenstellingen zijn. In plaats dan verhalen aan te horen is het belangrijker dat ik zelf ga luisteren en kijken. Na die periode van inwerken zal ik een visie ontwikkelen." De bisschop ziet het als zijn taak als ,,bruggenbouwer" om ook in gesprek te gaan met verontruste katholieken. ,,Uiteindelijk moeten we met elkaar de eenheid bewaren als Katholieke Kerk."
Hij benoemde tijdens de persconferentie zijn toekomstideaal: ,,werken aan een hartelijk, maar ook helder bisdom". ,,Ik hoop op een geloofsgemeenschap die leeft vanuit een biddende omgang met God. Een kerk waar Christus als het gezicht van God centraal staat. Een kerk waar Gods Geest alle kansen krijgt. Een bisdom die spiegel is van Gods vriendelijkheid."
De Korte hoopt daarbij op de inzet van zoveel mogelijk katholieken. Hij zal niet schromen hen daartoe op te roepen. Zowel de kerkgang als de bijdrage aan de geldwervingsactie Kerkbalans ligt in het bisdom Den Bosch lager dan in het noordelijk bisdom. ,,De spannende vraag zal zijn: kan ik mijn beleidslijn die ik in het noorden heb - de kerk zo dicht mogelijk bij de mensen houden - handhaven? Dat zou ideaal zijn, maar dat moet dan materieel gezien ook haalbaar zijn. Een econoom van het bisdom Den Bosch zei eens: als de Brabantse katholieken evenveel aan Kerkbalans zouden geven als de noordelijke katholieken waren er nauwelijks problemen in Brabant. Ik zal een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid: 'Als u het katholiek leven in stand wilt houden, moet u ook tijd en geld in de gemeenschap investeren’.
Deze week verschijnt een nieuw boek van De Korte, Geroepen tot hoop. Hierin staan onder meer de essays die de bisschop afgelopen jaar schreef voor het Friesch Dagblad.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties