De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiozaterdag, 5 maart 2016

Meeste aaisikers willen toch het veld in
Wommels - Het bestuur van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wil dat de commissaris van de Koning, de verantwoordelijke gedeputeerde en de burgemeesters het veld ingaan om te gaan kijken naar het eerst gevonden kievitsei van de provincie, bij de jeugd en van gemeenten.
Dat liet het bestuur gisteravond weten aan zijn vogelwachten tijdens de algemene ledenvergadering in Wommels. 90 van de 113 Vogelwacht-afdelingen waren aanwezig; zij reageerden verdeeld op het voorstel. 48 afdelingen stemden voor, 42 tegen. De stemverhouding - de ene Vogelwacht heeft meer stemgewicht dan de andere - bedroeg 115 voor en 96 tegen.
De commissaris van de Koning, gedeputeerde en burgemeesters moeten de vinders van de eieren belonen met de gebruikelijke prijzen: sulveren ljip (eerst ei van de provincie), sulveren polske (eerste jeugdei), een oorkonde en vindersloon (provincie en gemeenten), betoogde BFVW-voorzitter Rendert Algra. Vogelwachten kunnen desgewenst vinders van het eerste ei binnen de eigen wachtgrenzen nog belonen.
Hoewel er geen eieren mogen worden geraapt, blijft het competitie-element op deze manier bestaan. Hierdoor wordt het traditionele aaisykjen ‘zo dicht mogelijk’ benaderd, stelt het BFVW-bestuur.
Meer hierover in de krant van 5 maart.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties