De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiozaterdag, 5 maart 2016

Súdwest-Fryslân betwist kwetsbare financiële positie
Sneek - De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân is kwetsbaar. Dat concludeert de provincie Fryslân op basis van de begroting en meerjarenraming. Súdwest-Fryslân is minder negatief over de eigen financiën en stelt dat provincie niet goed op de hoogte is van de huidige stand van zaken.
De provincie houdt toezicht op de financiën van alle Friese gemeenten. Súdwest-Fryslân wordt niet onder preventief toezicht geplaatst, maar de provincie is wel kritisch. ‘Het risicoprofiel van de gemeente is hoog’, schrijft de provincie in een brief aan de gemeente. ‘Het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen, is gering.’
De provincie wijst vooral op het onderhoud van kapitaalgoederen en de grondexploitaties. De gemeente moest de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro moeten afschrijven op de grondwaarde, omdat woningprojecten als Houkepoort en Harinxmaland stagneerden. Het geplande uitgiftepatroon van gronden voor woningbouw was te ambitieus, vat de provincie samen. De gemeente heeft verder een tekort van 33 miljoen euro voor het onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen, tunnels en gebouwen.
Wethouder Maarten Offinga weerspreekt dat de situatie kwetsbaar is. ,,De provincie was onvoldoende op de hoogte van de huidige stand van zaken", meldt hij desgevraagd. Inmiddels is de provincie bijgepraat en is de provincie genuanceerder.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties