De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelzaterdag, 5 maart 2016

Mensbeeld belangrijk bij medische vragen
Allerlei nieuws vraagt de aandacht van de burger: vluchtelingen, dreiging van uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de (voor)verkiezingen in de Verenigde Staten of de daling van het aantal melkkoeien. Er is minstens zo belangrijk nieuws dat vaak met kleinere koppen wordt aangeduid. Bijvoorbeeld over het testen van zwangere vrouwen op het syndroom van Down met als praktisch doel het aborteren van het kind dat die afwijking heeft. Of over euthanasie: moeten de regels niet of juist wel worden verruimd? Daarnaast is er het ‘kleine’ nieuws over ontwikkelingen in de medische wetenschappen. bijvoorbeeld de ontdekking dat niet ieder fout gen leidt tot ziekte. Of over het ontdekken van een optimaal individueel behandelplan voor kankerpatiënten.
Medisch-ethische onderwerpen komen op na ontdekkingen van, of verbeteringen van toepassingen van (nieuwe) kennis. De techniek in medisch handelen schept nieuwe omstandigheden. Daarop moet een ethisch oordeel komen. Een voorbeeld is de techniek van het opsporen van ongeboren kinderen met het downsyndroom. Daarvoor is nu een betere en goedkopere methode beschikbaar. De vraag is of die test voor iedereen beschikbaar moet komen, via het basispakket. De achtergrond van die vraag is om alle ouders betrouwbare informatie te geven, op grond waarvan ze kunnen besluiten tot het wel of niet uitvoeren van een abortus. Het beschikbaar stellen van de test leidt vrijwel zeker tot meer abortussen. Achter deze voorspelling schuilt de feitelijkheid van het morele ja voor abortus op een kind met het down-syndroom door overheid, zorgverzekeraars, artsen en ouders.
Er is discussie over de vraag of de euthanasiepraktijk in ons land moet worden uitgebreid. Daarbij is opvallend hoe uit de kring van artsen geluiden komen om daarin vooral terughoudend te zijn. Een van de redenen is een vorm van zelfbescherming bij een deel van de artsen. Zij vinden iedere toepassing van euthanasie een ernstige belasting.
In discussies over zowel abortus als euthanasie spelen altijd overtuigingen een rol. Soms zijn die helder en duidelijk geformuleerd, vaak zijn ze verborgen achter een veronderstelde vanzelfsprekendheid. Een belangrijk begrip bij dergelijke overtuigingen is dat van het mensbeeld. Dat is een set overtuigingen of uitgangspunten die bepalend is voor de oogopslag naar mens en wereld. In veel discussies over (medisch-) ethische onderwerpen blijft dat mensbeeld onbesproken. Dan gaat de discussie feitelijk alleen over ‘bijverschijnselen’ en wordt de kern niet geraakt.
Dat is niet goed. Juist over zaken van levensbelang moet de discussie of de bezinning plaatsvinden tot de basis, tot op het niveau van de overtuiging. Een gesprek over abortus in geval van het syndroom van Down leidt op het ‘basisniveau’ tot vragen en uitspraken over het begrip leven, maar ook over lijden.
De voortschrijdende medische techniek zorgt steeds voor nieuwe vragen. Het is belangrijk om het mensbeeld ‘levend’ te houden. Daardoor is het mogelijk om vanuit het mensbeeld niet alleen achteraf een antwoord te vinden. En om vooraf te kunnen bedenken of toepassingen wel of niet moeten worden bedacht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties