De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikeldonderdag, 3 maart 2016

MKB wil ontslagwet nu al aanpassen
Het midden- en kleinbedrijf (mkb) ziet het niet meer zitten: de nieuwe ontslag- en flexwet werkt niet. Die zou de flexwerker iets meer zekerheid moeten geven en de positie van de werknemer met een vaste baan iets verzwakken. De nieuwe regels bij ontslag zouden het systeem van ontslagvergoedingen gemakkelijker en goedkoper maken.
Het mkb zegt het nu hardop: de nieuwe wet is een mislukking. Werkgevers (MKB Nederland en VNO-NCW) en werknemers (vakbonden) hebben samengewerkt met minister Asscher om de nieuwe regels vast te stellen. Iedereen was overtuigd van het belang van de vernieuwing. MKB Nederland heeft de afgelopen maanden uit de achterban verontrustende verhalen gehoord: de wet- en regelgeving werkt niet. Noch voor de werkgevers in het mkb en ook niet voor de flexwerker, de mensen zonder vaste baan. Integendeel, het zijn juist de flexwerkers die de dupe zijn. Bijvoorbeeld omdat de tijd tussen twee contracten langer is geworden.
Minister Asscher wilde regels voor een 'nette arbeidsmarkt’. De uitersten van het systeem moesten worden afgeslepen: aan de ene kant de ijzersterke positie van mensen die al jaren bij een baas werken als werknemer en aan de andere kant de flexwerker die vaak als zzp’er de arbeidsmarkt op ging, daar een karig loon verdiende en niet toekwam aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of aan een regeling die kon zorgen voor aanvulling op de AOW na de pensioenleeftijd. Werkgevers zien dat er niet veel terechtkomt van het streven om gemakkelijker van vaste mensen af te kunnen komen, bijvoorbeeld na een conflict. In de oude situatie wees de kantonrechter zo’n 10 procent van de ontslagaanvragen af, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd. En de kosten vallen vaak ook tegen: werkgevers moeten een transitievergoeding geven. In sommige gevallen is die verplichting fataal voor een werkgever. Bijvoorbeeld als die geen opvolger kan vinden en het bedrijf moet beëindigen. De verplichte transitievergoeding kan de werkgever z’n pensioenreserve kosten.
De nette arbeidsmarkt van minister Asscher is er niet gekomen. MKB Nederland vindt als eerste dat overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers noodzakelijk is. Dus niet wachten tot de afgesproken evaluatiedatum: nu aan het werk.
Het is de vraag of met name de minister ingaat op het verzoek van MKB Nederland. Minister Asscher was gretig om een akkoord te krijgen op zijn plannen. Om nu al toe te geven dat de wet een mislukking is, kost hem politiek aanzien.
Deskundigen hebben voorspeld dat de nieuwe regels niet goed zouden werken. Een element daarin is de haast. de minister wilde heel graag heel snel; de FNV had interne spanningen en werkgeversorganisatie VNO-NCW wilde met haar voorzitter Wientjes nog even meeschrijven aan een hoofdstuk over de sociale geschiedenis van ons land.
Haastwerk en motieven die niet veel met de zaak te maken hebben, vormen de achtergrond van de mislukking. Vooral kleinere werkgevers en flexwerkers/zzp’ers betalen een hoge prijs voor het gebroddel. Maar geld om die prijs te betalen, hebben ze niet. Ziedaar de achtergrond van het toenemend aantal zzp’ers en andere kleine zelfstandigen in de categorie armen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties