De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiedinsdag, 1 maart 2016

Melkproductie blijft verder stijgen
Leeuwarden - In januari hebben Nederlandse melkveehouders flink meer gemolken dan in diezelfde maand vorig jaar. Volgens cijfers van ketenorganisatie van de zuivelsector ZuivelNL groeide het volume met 15,5 procent naar ruim 1,2 miljoen ton.
De stijging had nog groter kunnen zijn. Zuivelbedrijf FrieslandCampina stelde echter in de eerste zes weken van dit jaar een bonus in voor boerenbedrijven die niet meer melk produceerden. Dat gebeurde omdat de capaciteit op dat moment ontoereikend was om de groeiende aanvoer op te vangen. Uit een overzicht van de maandelijkse cijfers blijkt dat er met het einde van de melkquotering per 1 april 2015 iedere maand meer is gemolken. Ook in december kwam de productie al boven de 1,2 miljoen ton uit.
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Noordwest-Europa wordt nog steeds veel meer melk geproduceerd. Buiten Europa neemt de groei volgens ZuivelNL wat af. In Nieuw-Zeeland ligt de productie sinds de start van het nieuwe melkseizoen op een lager niveau dan vorig jaar en in de Verenigde Staten is de groei minder sterk dan eerder was voorspeld.
Lagere prijs
Door de grotere productie wereldwijd staan de prijzen al langere tijd onder druk. De opbrengsten liggen flink lager dan in de afgelopen jaren. Dat zal voorlopig niet veranderen, omdat de mondiale vraag ook achterblijft.
Om de prijs nog enigszins stabiel te houden worden onder meer partijen melkpoeder tijdelijk uit de markt genomen en opgeslagen om in betere tijden weer te verkopen. Volgens de ketenorganisatie hebben de prijzen van boter en melkpoeder de bodem echter nog niet bereikt.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties