De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikelzaterdag, 27 februari 2016

Uitzetbeleid bij religieus geweld
De afgelopen jaren is het aantal christenen dat wordt gehinderd of vervolgd, toegenomen. Een organisatie als Open Doors publiceert regelmatig cijfers over aantallen vervolgde christenen in specifieke landen. De vervolgingen zijn soms kwaadaardig wreed. De opkomst van vormen van radicale islam is vooral de achtergrond van de toenemende vervolging.
De meeste vervolgingen vinden ver van ons plaats. In geestelijk opzicht is die afstand er niet. Geloofsgenoten die het moeilijk hebben staan dichtbij christenen in Europa. Net zoals overigens niet-christelijke slachtoffers van bruut geweld en intimidatie christenen in Europa ter harte moeten gaan.
De werkelijkheid van bedreigingen van christenen komst steeds dichterbij. Vanuit diverse landen komen meldingen van 'incidenten’ in opvangcentra voor asielzoekers. De meerderheid van de asielzoekers is moslim. Een deel van hen was al radicaal voordat ze naar Europa trokken, anderen radicaliseren in de centra. Dat laatste gebeurt vaak onder groepsdruk: een paar geradicaliseerde moslims kunnen 'gewone’ moslims onder sociale druk tot radicalisering brengen. Het kwaad in de wortels van de radicale islam wordt op deze wijze vruchtbaar.
Aanvankelijk werden geluiden over bedreigde christenen in opvangcentra gebagatelliseerd; de verhalen zouden overdreven zijn, of er zou slechts sprake zijn van hoge uitzonderingen. Die houding verandert. Er komen te veel verhalen en er zijn te veel waarnemingen om de problematiek af te doen.
Hier en daar klinken geluiden over de noodzaak om christenen en moslims te scheiden, als middel om te voorkomen dat christenen de dupe worden van de radicale woede en het godsdienstige geweld. De oproep hiertoe klinkt overigens minder prominent in media dan de oproep om homoseksuelen uit de groepen asielzoekers te halen. Ook zij staan bloot aan intimidatie - en erger.
Het is een constatering van de bijzondere omstandigheid dat in landen waar voluit godsdienstvrijheid heerst en discriminatie verboden is, zulke ingrijpende maatregelen zijn. Die constatering krijgt nog meer reliëf als wordt bedacht hoe mensen die een beroep doen op asielrecht, voorzieningen en dergelijke de waarden en wetten van landen waar ze naar toe zijn gekomen, aan hun laars lappen.
Daarmee is de vluchtelingenstroom voluit een moreel, geestelijk én juridisch probleem. Het kan niet zo zijn dat in landen waar godsdienstvrijheid heerst, plekken zijn waar die godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd. Niet ten aanzien van christenen en niet ten aanzien van moslims die wars zijn van radicalisme.
Het lijkt of Wilders met zijn opvattingen over de islamisering van de Europese samenlevingen gelijk krijgt. Wel beschouwd is er iets anders aan de hand, namelijk de dreiging dat de waarden en wetten in Europese samenlevingen niet worden gehandhaafd.
Het brandpunt van actie moet zo gezien liggen bij de handhaving. Net zoals er regels zijn voor het kunnen uitzetten van criminele asielzoekers, moeten er regels komen voor uitzetting wegens onverdraagzaamheid, geweld en intimidatie wegens godsdienst. En die regels moeten worden nageleefd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties