De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikelwoensdag, 24 februari 2016

Europa verzwakt, als macht en als idee
Het vluchtelingenprobleem is het belangrijkste punt op de Europese agenda. Niet alleen vanwege het onderwerp als zodanig - de vluchtelingenstroom is óók een groot humanitair probleem - maar ook vanwege de verdeeldheid die in Europa is ontstaan.
Die verdeeldheid is tussen landen en ook Ă­n landen: het vluchtelingenprobleem als nationaal probleem. Er is een samenhang: hoe groter het binnenlands probleem, hoe groter het probleem in Europees verband.
Sinds de vluchtelingen massaal naar Europa kwamen zijn allerlei 'oplossingen’ verzonnen. De oplossing leek aanvankelijk: het probleem ontkennen. Bondskanselier Merkel was de belichaming van deze 'oplossing’. Haar beroemd geworden uitspraak: 'Wir schaffen das’ (we fiksen het wel) verstomde toen bleek hoe groot het binnenlands verzet was en hoe onderschat de problemen die daaruit voortkwamen, waren.
Landen aan de randen van Europa, met Hongarije voorop, waren het eerst met hun eigenzinnige reacties op de vluchtelingenstroom. Niet alleen gingen de grenzen dicht, maar er werden ook letterlijk muren van prikkeldraad gebouwd. Het gedrag van Hongarije werd in Europees verband sterk bekritiseerd. Maar langzamerhand ontstond 'begrip’ voor de Hongaarse handelwijze.
Brussel als centrum van Europa werd een crisiscentrum: regeringsleiders konden het niet eens worden of zeiden dat ze het eens waren maar voerden in eigen land beleid dat haaks staat op afspraken die in Brussel werden gemaakt.
Die beweging heeft zich de afgelopen maanden herhaald, naar aanleiding van diverse nieuwe 'oplossingen’. Een daarvan is het sluiten van de grenzen tussen Europese landen, in varianten. Het Schengenakkoord dat het vrije verkeer in Europa regelt, moet in dat geval sneuvelen.
Deze gedachte stuit op veel verzet. Transporteurs krijgen visioenen van lange files vrachtauto’s die stuk voor stuk moeten worden gecontroleerd. De kosten zijn enorm. Grenscontrole binnen Europa kan wel zo’n 1400 miljard euro bedragen. Dat slaat voor het grootste deel neer op de prijzen van importproducten. De optie van grenscontrole is vanuit economische motieven dus niet bijster interessant, maar minstens zo ernstig is het gebrek aan effectiviteit van het opheffen van het vrije verkeer in Europa. Vluchtelingen kunnen gemakkelijk de grensposten omzeilen - ze zijn uitermate inventief gebleken, de afgelopen maanden.
Europa heeft feitelijk geen antwoord op de vluchtelingencrisis. Het ontbreekt aan de politieke wil om een integraal 'grensbeleid’ door Brussel te laten bedenken en uitvoeren. Zulk beleid betekent onherroepelijk inleveren van soevereiniteit en dat past niet in het binnenlands beleid van de meeste Europese landen.
De Europese landen zijn veroordeeld tot het vinden en uitvoeren van gezamenlijk beleid. Maar hoe harder de regeringsleiders dat roepen, hoe duidelijker het wordt dat zulk beleid er niet komt. Europa heeft niet alleen een crisis vanwege de vluchtelingen, maar ook vanwege afnemende solidariteit en het afbrokkelen van de bereidheid om echt gezamenlijk op te treden.
Europa raakt steeds meer verzwakt. Als idee en als politieke macht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties