De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Geloof & Kerkdinsdag, 23 februari 2016

Open brief van slachtoffers misbruik België
Brussel - Ruim vijftig slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in België hebben maandag in een open brief in de Vlaamse krant De Standaard andere slachtoffers opgeroepen alsnog een klacht in te dienen. Volgens de ondertekenaars is het seksueel misbruik in de Belgische kerk nog lang niet helemaal in kaart gebracht en blijven slachtoffers worstelen met wat hen is aangedaan.
Het is voor het eerst dat meer dan vijftig slachtoffers van seksueel misbruik (bijna allemaal) in een Belgische krant met naam en toenaam naar buiten komen met het misbruik. Ze richten zich tot alle slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk die hun verhaal tot nog toe niet hebben gedeeld, uit angst of schaamte. De vijftig roepen hen op om er alsnog mee naar buiten te komen door een klacht in te dienen bij de politie of bij een meldpunt van de bisdommen en congregaties.
In de afgelopen vier jaar zijn er 1064 meldingen gedaan van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in België, blijkt uit het rapport Van taboe naar open beleid dat gistermiddag in Brussel werd gepresenteerd. 628 slachtoffers stapten naar het onafhankelijke Centrum voor Arbitrage, dat in het leven werd geroepen door een parlementaire commissie seksueel misbruik. 418 slachtoffers meldden zich bij een van de elf opvangpunten van de Katholieke Kerk. Elk bisdom heeft een opvangpunt; de congregaties hebben er gezamenlijk een. Ook slachtoffers van misbruikzaken die juridisch gezien verjaard zijn, werden aangemoedigd zich te melden. ,,De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is", zegt prof. Manu Keirse, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Leuven en een van de opsteller van het rapport, in De Standaard. Het rapport komt van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en jongeren.
De Belgische kerk keerde tot nu toe 3,9 miljoen euro uit aan schadevergoedingen aan slachtoffers. Slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken kunnen nog altijd terecht bij de opvangpunten van de bisdommen, reageerde bisschop Johan Bonny van Antwerpen op de open brief. Hij vraagt echter ook voor respect als slachtoffers zich niet kenbaar willen maken.
Bonny kondigde ook aan dat de bisschoppen een 'raad van toezicht’ willlen oprichten. Deze raad moet bisschoppen en oversten bijstaan de juiste maatregelen te nemen in nieuwe dossiers rond priesters en broeders die over de schreef zijn gegaan. ,,Het gaat om de grensgevallen van grensoverschrijdend gedrag", lichte de bisschop toe in De Standaard. ,,De vraag is: kunnen we die priesters en broeders nog inzetten voor pastoraal werk als zij goed begeleid en omkaderd worden? Om niet het verwijt van 'ons kent ons’ te krijgen, willen we dat een raad van experts van binnen én buiten de kerk ons daarin bijstaat."
Twee jaar geleden kreeg de toenmalige bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, veel kritiek over zich heen nadat hij een voor aanranding veroordeelde priester weer tot pastoor had benoemd. Advies van een raad van experten moet dit in de toekomst voorkomen.
In Nederland werd in 2010 de commissie-Deetman in het leven geroepen voor een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk meldden zich tot juli vorig jaar ruim 3500 slachtoffers. Zo’n 1900 van hen dienden daadwerkelijk een klacht in.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties