De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodinsdag, 23 februari 2016

Scholen voeren actie tegen nieuwe flexwet
Leeuwarden - Alle christelijke basisscholen in Fryslân gaan in de week na de voorjaarsvakantie actievoeren tegen de nieuwe Wet en Zekerheid. Die kan als gevolg hebben dat hele klassen naar huis worden gestuurd bij ziekte van een leerkracht, waarschuwen de scholen ouders per brief.
Scholen moeten gaan werken volgens de nieuwe ketenbepaling, die per 1 juli ingaat. Die bepaling houdt in dat een leerkracht die als invaller binnen zes maanden drie keer via een tijdelijk contract heeft gewerkt, bij de eerstvolgende invalbeurt een vast contract aangeboden moet krijgen. Dit geldt ook als iemand meer dan twee jaar via de invalpool werkt. Nu geldt nog dat een invaller maximaal drie keer per drie maanden ingezet mag worden zonder dat er een verplichting voor een vast contract tegenover staat. Het maximum aantal 'invaljaren’ is nu nog drie jaar.
De scholen stellen dat de regel hen het werken onmogelijk maakt, omdat er bij ziekte per direct een vervanger nodig is. Soms worden de 'poolers’ voor een half dagje of een paar dagen opgetrommeld. Ook die korte invalbeurten tellen mee voor de beoordeling. De enige mogelijkheid om een vast contract te ontlopen, is door de invaller een half jaar lang niet te bellen, na zijn of haar derde invalbeurt.
Voorstellen van de scholen om het aantal nieuwe, vaste contracten te koppelen aan het gemiddeld ziekteverzuim binnen een vereniging of het opstellen van min/max-contracten zijn afgewezen door de vakbonden. ,,It is ek net sa dat wy hielendal neat wolle, mar it oerlis hjiroer sit hielendal fêst", aldus PCBO-bestuurslid Jan Sijtsema. ,,It ministearje wol ek gjin útsûnderingen meitsje, sa’t dat wol dien is foar de brânwacht bygelyks."
Het idee achter de wet is dat jonge, beginnende leerkrachten sneller een vaste baan krijgen aangeboden. Maar Sijtsema stelt vast dat de invallers tijdens hun 'pooljaren’ vooral minder werk krijgen aangeboden. Voor de leerlingen zou dit als consequentie hebben dat ze vaker een vreemd gezicht voor de klas hebben.
Tijdens de actieweek (7-11 maart) worden alleen die invallers gevraagd, die in het laatste half jaar nog niet drie keer ergens voor de klas hebben gestaan. ,,Foar ús yn Tytsjerksteradiel betsjút it, dat wy gjinien út ús eigen poel freegje kinne. Foaral fanwege de gryp hienen wy de lêste wiken al in soad minsken noadich. Mar ek by in studzjedei ha wy dochs wol fyf-tjin oant tweintich minsken op ien dei nedich."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 23 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties