De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiozaterdag, 20 februari 2016

Friese gemeenten eisen actie bij REC
Harlingen/Oudehaske - Afvalverwerkingsbedrijf Omrin moet meer werk maken van de communicatie naar burgers en overheden in geval van storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Ook moet het bedrijf maatregelen nemen om een storing zoals die zich in oktober vorig jaar voordeed - toen er te veel dioxine werd uitgestoten - te voorkomen.
Daarop hebben de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin aangedrongen in een extra aandeelhoudersvergadering op Ecopark De Wierde in Oudehaske. Die vergadering was er gekomen op verzoek van de gemeente Harlingen en was speciaal belegd om de situatie rondom de afvaloven te bespreken.
Volgens wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden - woordvoerder namens de aandeelhouders - gebeurde dat in een ,,open gesprek" met de directie en de raad van commissarissen van Omrin. Dat er af en toe storingen zullen zijn, is niet te voorkomen, aldus Feitsma. ,,Een machine is nooit helemaal storingsvrij."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties