De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiovrijdag, 19 februari 2016

Premičre in Ysbrechtum van cantate veertigdagentijd
Ysbrechtum - De bijzondere dienst in de protestantse kerk van Ysbrechtum is een initiatief van de Interkerkelijke Werkgroep Ysbrechtum (IKW). Die verzorgt drie keer per jaar een kerkdienst in het dorp. Al eerder werden hiervoor zangstukken gebruikt met teksten van Eppie Dam en muziek van Hindrik van der Meer. Voor deze tijd van het jaar was echter geen stuk voor handen, vertelt dirigent Theo Wiersma van het projectkoor. ,,Ook Jan de Jong van muziekuitgeverij Intrada had niets liggen voor de veertigdagentijd. Deze nam contact op met tekstdichter Eppie Dam, die enthousiast aan de slag ging en binnen de kortste keren de tekst voor de cantate op papier had. Vervolgens kon Jan de Jong aan de slag met de muziek. Ik was verbaasd dat ze zo snel met een stuk kwamen, en ook van dit niveau."
De cantate De tijd is nabij heeft op verzoek van Theo Wiersma een driestemmige zetting gekregen. ,,Vaak is het lastig om genoeg mannen te krijgen. Daarom heeft dit stuk een partij voor sopranen, alten en mannen." Het koor wordt begeleid door piano (Jan van Liere) en dwarsfluit (Marijke Schipper). De negen liederen worden afgewisseld met lezingen, zondag voorgedragen door Idith van Overbeek. Het zangstuk, waarin ook de gemeente een bijdrage heeft, duurt drie kwartier.
Een cantate is al sinds eeuwen een belangrijk muziekwerk in de kerkelijke eredienst. Bekend zijn de cantates van Bach. ,,Bach gebruikt veel solo’s, zoals aria’s en recitatieven, en minder koorzang. In De tijd is nabij staat de koorzang centraal", licht Wiersma toe. Het stuk kent twee solomomenten. ,,In het vierde nummer, dat gaat over de verzoeking van Jezus’ in de woestijn, verwoordt een bariton (Roel Kroese) de duivel, en een tenor (Johannes Greidanus) geeft Jezus stem."
Voorzitter Reina Altena benaderde afgelopen najaar mensen in Ysbrechtum om mee te doen in het projectkoor. ,,In no time telde het koor 24 zangers, onder wie acht mannen en zestien vrouwen", vertelt de dirigent. ,,Het is een heel gemęleerd gezelschap van mensen uit verschillende kerken, zowel met koorervaring als met heel weinig zangervaring."
Sinds eind november repeteren de zangers en zangeressen wekelijks. Het instuderen is een fikse klus, maar het koor is heel enthousiast.
De cantate behandelt drie episodes. ,,Allereerst komt de veertig jaar durende tocht van het volk Israël door de woestijn aan bod. Daarna klinken teksten over de veertig dagen die Jezus doorbracht in de woestijn, de wonderen die hij verrichtte en het laatste avondmaal. Tenslotte komen we terecht in onze tijd, waar het leven voor velen soms ook wel een woestijn lijkt of is."
Terugkerende elementen in het zangstuk zijn water en brood, de eerste levensbehoeften. Wiersma: ,,Water waaruit wij geboren zijn en dat ons reinigt en voedt. Brood staat voor het onmisbare eten, dat ons ook hebzuchtig kan maken, waardoor afgunst kan ontstaan. In de liederen wordt aan God gevraagd ons daarvoor te behoeden. De cantate eindigt met een bewerking van het Aramese Jezusgebed, bij ons bekend als het Onze Vader."
Ezel
Tekst en muziek van de cantate vormen een onlosmakelijke twee-eenheid, zegt Wiersma. ,,Net zoals je in de cantates van Bach de tekst in de muziek hoort terugkomen, is dat ook zo in De tijd is nabij. Zo hoor je bijvoorbeeld het volk zwoegen door de woestijn. Door de manier van toonzetting, door de traagheid van de muziek. Bij een lied over de intocht van Jezus in Jeruzalem, hoor je aan het ritme in de muziek dat hij op de ezel onderweg is. En als de duivel ter sprake komt, maakt Jan de Jong gebruik van de Diabolus in musica, de duivel in de muziek. Een opvallende en lastig te zingen sprong in de muziek."
De kerkgangers krijgen een tekstboekje van de cantate dat ze kunnen meenemen naar huis. Dit boekje kan behulpzaam zijn bij bezinning in de veertigdagentijd. ,,Het zijn diepgaande teksten, die het waard zijn nog eens rustig door te lezen."
De cantate is een waardevolle aanwinst voor de veertigdagentijd, vindt de dirigent. ,,De meeste koorwerken voor deze tijd zijn toegespitst op Pasen. Het unieke van dit stuk is dat het heel compact het thema van veertigdagenperiode aansnijdt: bewustwording en bezinning op weg naar Pasen. Het verdient dat dit navolging krijgt bij andere koren."
De dienst begint om 9.30 uur. De cantate 'De tijd is nabij’ is verkrijgbaar via info@intradamusic.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties