De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiovrijdag, 19 februari 2016

Fries op Google is niet alleen leuk, maar ook belangrijk
Leeuwarden - De vertaaldienst van Google Translate bevatte al de 'minderheidstalen’ Baskisch, Welsh en Catalaans. Sinds gisteren is ook het Fries in Google Translate beschikbaar. Leuk voor de liefhebbers van het Fries, maar ook van belang voor het dagelijks gebruik van de taal, meent gepensioneerd lexicograaf Anne Dykstra. Hij was gisteren een van de sprekers op het provinciehuis in Leeuwarden, waar de Friese versie van de vertaaldienst werd gelanceerd.
Dykstra nam vorig jaar het initiatief voor de opname van het Fries in Google Translate. Hij benaderde Google en kreeg een positieve reactie van het bedrijf. Afgesproken werd dat de Friezen zelf zoveel mogelijk uit het Engels vertaalde woorden en uitdrukkingen zouden aanleveren.
Die afspraak leidde in september 2015 tot een breed gedragen campagneweek. In die week vertaalden vrijwilligers en scholieren zoveel mogelijk Engelse woorden naar het Fries. Ook de Rijksuniversiteit Groningen werkte aan de vertaalweek mee. De campagne leverde ruim een miljoen vertalingen op. Die werden opgestuurd naar Google, dat de verwerking ervan verzorgde.
Dykstra toonde zich gisteren ingenomen met het beschikbaar komen van het Fries in Google Translate. ,,Wy sitte der by jonges", riep hij naar de zaal. ,,Geweldich."
De oud-medewerker van de Fryske Akademy is tevreden over de kwaliteit van de vertalingen. Wel wees hij er eerder deze week op dat de vertaalmachine af en toe problemen heeft met de woordvolgorde in een zin. In het Fries ligt de volgorde van de werkwoorden vast, een regel die Google Translate niet kent.
Verbastering
Wie gisteren de proef op de som nam, moest bovendien constateren dat de vertaalmachine bepaalde woorden niet kent of in het Fries vreemd verbastert. Dat Google Translate in dit opzicht niet feilloos is, weet echter iedereen die wel eens van de vertaaldienst gebruik maakt.
Dykstra hoopt dat de kwaliteit van de vertaalmachine verbetert. Dat hebben Friestalige gebruikers voor een deel zelf in de hand. Zij kunnen vertalingen immers online beoordelen en eventueel correcties voorstellen. ,,Wy kinne Google fertelle dat wy net wiis binne mei in bepaalde fertaling. Dat wurk is der dus noch."
Volgens Dykstra is het Fries hoe dan ook gebaat bij de opname in Google Translate. Een taal die digitaal aanwezig is, is zichtbaar. Dat is altijd beter dan een onzichtbare taal. Die wordt na verloop van tijd automatisch minder gebruikt.
Marco Ynema van Google toonde zich gisteren verheugd over de Friese versie van de vertaaldienst. ,,It doel fan Google is om ynformaasje tagonklik te meitsjen. En dat eltsenien mei inoar kommunisearje kin. Mei Google Translate kin soks."
Google voegde deze week dertien nieuwe talen toe aan de vertaaldienst. In de database zitten nu honderd talen. Ongeveer 99 procent van de wereldbevolking spreekt een taal die in de vertaaldienst zit.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties