De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiowoensdag, 17 februari 2016

Geen extra dioxine in omgeving van REC
Harlingen - De storing die in oktober 2015 plaatsvond bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen en die leidde tot een verhoogde uitstoot van dioxine, heeft geen duidelijke gevolgen gehad voor de hoeveelheid dioxine in de grond rondom de REC. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De concentratie dioxine in de grond rondom de REC blijkt niet hoger te zijn dan in gebieden in Nederland waar geen bron van dioxine in de buurt is (de referentiegebieden). In een sterk industriŽle omgeving als die van Roermond is de concentratie dioxine zelfs significant hoger dan in Harlingen, aldus het RIVM.
Het RIVM nam in maart 2014, maart 2015 en december 2015 op zeventien plekken rondom de REC (op een afstand van 380 meter tot 2,5 kilometer) grasmonsters. Dat gebeurde in of kort na de winter omdat de hoeveelheid dioxine in gras dan op zijn hoogst is.
Het hoogste gehalte dat in Harlingen werd gemeten is 2,14 nanogram toxicologische dioxine equivalenten per kilogram (afgekort: 2,14 ng TEQ/kg). Dat werd aangetroffen in maart 2015 op vierhonderd meter van de afvaloven. Ter vergelijking: in referentiegebieden liggen de dioxinegehaltes in het gras Ďs winters rond de 1,2 ng TEQ/kg en in industriŽle omgevingen rond de 4 ng TEQ/kg. De meeste dioxinegehaltes in Harlingen liggen op het niveau van of onder 1,2 ng TEQ/kg.
Lichte verhoging
Op de meeste locaties zijn de dioxinegehaltes tussen maart 2014 en december 2015 wel licht gestegen, maar niet overal. Daarnaast zijn er relatief grote verschillen geconstateerd tussen locaties die dicht bij elkaar liggen. 'Of de gehaltes in het wintergras beschouwd kunnen worden als een aanwijzing voor (extra) emissie vanuit de REC, is niet zonder meer duidelijkí, concludeert het RIVM. Omdat er in veel gevallen wel sprake is van een lichte verhoging, zal het RIVM het onderzoek herhalen.
Dat er recent niet heel veel extra dioxine is neergeslagen, blijkt volgens het RIVM uit het feit dat de gehaltes in de toplaag en de onderlaag van de bodemmonsters ongeveer gelijk zijn. De GGD onderschrijft dit in een reactie die bij het rapport is gevoegd: 'De uitslagen wijzen er niet op dat de REC de afgelopen jaren bijzonder veel dioxines heeft verspreidí.
Ondanks dat wethouder Harry Boon van Harlingen het rapport ,,geen slecht bericht", noemt, blijft hij bezorgd over de uitstoot. ,,Mijn ongerustheid gaat pas weg als er een goed pakket aan maatregelen ligt dat een dergelijk incident in de toekomst voorkomt." Die maatregelen moet afvalbedrijf Omrin binnenkort presenteren.
Ook gedeputeerde Michiel Schrier wijst op de verbeteringen die Omrin moet aanbrengen. ,,Storingen moeten voorkomen worden en de uitstoot moet zo klein mogelijk zijn. Er is nu eenmaal veel angst en onrust onder de bevolking over de REC."
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties