De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiowoensdag, 17 februari 2016

Waadhoeke houdt sociale zaken zelf
Menaam - Fusiegemeente Waadhoeke moet vanaf 2020 het beleid en de taken die vallen onder het sociale domein onderbrengen in de eigen gemeentelijke organisatie. Dat adviseren de colleges van B en W van de drie fusiepartners Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt.
Nu participeren deze gemeenten nog in de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân, samen met de gemeenten Leeuwarderadeel, Terschelling, Vlieland en Harlingen. Vanaf 2020 is dat voorbij, als het aan de colleges ligt.
Bovendien willen zij dat hun gemeenten uiterlijk vanaf volgend jaar weer zelf verantwoordelijk worden voor het beleid binnen het sociale domein. Dat gaat bijvoorbeeld om zaken als het wel of niet vergoeden van huishoudelijke hulp. Ook dat wordt nu nog bepaald binnen de Dienst.
Door dat beleid weer naar de gemeenten te trekken, krijgen de gemeenteraden meer invloed, aldus burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel. ,,Daarmee voorkom je dat ze voor hun gevoel alleen maar 'ja en amen’ kunnen zeggen."
Volgens Van Mourik is het gebruikelijk dat een fusiegemeente bekijkt welke taken die zelf kan uitvoeren. ,,Een gemeenschappelijke regeling is dan slechts een 'next-best’ oplossing." Voordeel van het creëren van een eigen afdeling sociale zaken is daarbij dat de uitvoering van deze taken dichter bij de eigen burgers komt te staan.
Omdat de gemeenten nu in een ingrijpend herindelingsproces zitten, willen de colleges de verandering pas in laten gaan in 2020. Dat geeft zowel de nieuwe gemeente als de andere partners binnen de Dienst de gelegenheid om zich hierop voor te bereiden. ,,Dat willen we ook in goed overleg doen", benadrukt Van Mourik.
Strikt genomen beslist de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke pas in 2018 definitief of zij uit de Dienst stapt. Nemen de huidige raden dit collegevoorstel echter aan, dan is het volgens Van Mourik ,,vrijwel uitgesloten" dat de raad van Waadhoeke dat besluit nog terugdraait.
Welke gevolgen dit besluit dan heeft voor de Dienst, is nog onduidelijk. In de huidige vorm kan de Dienst dan waarschijnlijk niet blijven bestaan. Omdat Leeuwarderadeel in 2018 al uittreedt - vanwege de fusie met Leeuwarden - blijven alleen Harlingen, Vlieland en Terschelling dan over. Mogelijk kunnen zij diensten inkopen bij Waadhoeke.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties