De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodinsdag, 16 februari 2016

Vogel heeft het ook bij speciaal beheer moeilijk
Leeuwarden - In gebieden waar boeren aan agrarisch weidevogelbeheer doen, gaat het minder slecht met de weidevogels dan in de overige landbouwgebieden.
Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde rapport dat ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga opstelde in opdracht van de provincie Fryslân en BoerenNatuur.
De onderzoekers noemen de stand van de weidevogels 'stabiel’ in gebieden waar boeren extra maatregelen voor deze vogels nemen. Toch is ook in die gebieden de afgelopen vijftien jaar sprake van een afname van steltloperweidevogels als de grutto, de wulp en de kievit.
Met een jaarlijkse afname van zo’n 2 procent scoren die gebieden echter beter dan het doorsnee weidegebied. Daar toonden het afgelopen decennium kievit en scholekster een jaarlijkse afname van 10 procent. Grutto en tureluur gaan ieder jaar nog 3 procent achteruit.
Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, passen hun bedrijfsvoering aan. Zo stellen ze, als er weidevogels op het land broeden, het maaien van die percelen uit. Ook kunnen boeren kruidenrijk grasland ontwikkelen of natte percelen (plas-dras) aanleggen. Dit soort gebieden zijn gunstig voor weidevogels. Boeren krijgen voor deze maatregel een vergoeding.
Dat het aantal kieviten de afgelopen vijftien jaar stabiel bleef was te danken aan de opvallende toename van de vogel in 2015 met liefst 40 procent. Die opleving kan volgens de onderzoekers samenhangen met de muizenplaag in dat jaar. Kaal en omgeploegd land trekt broedvogels aan.
Het is overigens de vraag of er, door herinzaaien van die gebieden en de hoge aantallen roofdieren, veel van die kuikens uiteindelijk volwassen zijn geworden.
De weidevogels zijn volgens Altenburg & Wymenga gebaat bij een hogere grondwaterstand, meer kruidenrijk grasland en grotere plas-drasgebieden.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties