De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikelmaandag, 15 februari 2016

Schade door beleid toezichthouder ACM
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de Nederlandse huisartsenpraktijk en patiënten indirect veel schade toegebracht. Dat concludeert het blad De dokter in een artikel over de rechtszaken die de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) had aangespannen tegen het beleid van de ACM.
Volgens de ACM in 2010 overtrad de LHV de Mededingingswet onder meer door het bemoeilijken van toetreding van jonge huisartsen. Ook zouden huisartsen de wet overtreden in hun samenwerking met andere huisartsen, bijvoorbeeld om te zorgen voor een goede bemensing van huisartsenposten in een regio. In het blad vertelt de directeur van de LHV hoe de ACM met meer dan dertig mensen het kantoor van de huisartsenvereniging binnenviel en daar dagen verbleef; ze trokken alle laden op en namen medewerkers apart om hen te ondervragen. ,,Ze gingen te werk alsof er een drugkartel werd opgerold’’, aldus de directeur.
De ACM was zo overtuigd van de juistheid van haar oordeel dat ze de LHV een boete oplegde van 7,7 miljoen euro. De LHV schakelde juridische hulp in om de beschuldigingen te weerleggen. Dat kostte de LHV in de afgelopen jaren meer dan een miljoen(!) euro.
De LHV is eind vorig jaar door de rechter in het gelijk gesteld. Maar het kwaad is allang geschied. De afgelopen jaren zijn huisartsen bang geworden om samenwerkingen aan te gaan met collega’s en om bijvoorbeeld de kennis en kunde van diabetes-zorg bij praktijkondersteuners te delen.
De Mededingingswet is van toepassing op de huisartsen omdat hun werk een 'markt’ is in de zin van de Mededingingswet. De huisartsen wilden graag onder die wet uit, omdat die aantoonbaar de groei van de kwaliteit van de huisartsenij kan belemmeren. De ACM heeft eind vorig jaar de scherpe kantjes van de strenge regels voor huisartsen verwijderd. Huisartsen hoeven niet meer bij voorbaat bang te zijn voor boetes als ze samenwerken. De ACM voorzag kennelijk dat de rechter de beschuldigingen van tafel zou vegen.
Maar de LHV is meer dan een miljoen euro kwijt; huisartsen hebben zich vijf jaar ernstig onder druk gezet gevoeld; de ontwikkeling van de huisartsenzorg is tegengewerkt maar de ACM blijft buiten schot, ondanks het door de rechter vastgestelde onterechte beleid.
De huisartsen hebben het ook moeilijk gehad met de regel dat ze niet als collectief mochten onderhandelen met de zorgverzekeraars. Huisartsen moesten letterlijk contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Van gelijkwaardigheid in onderhandelingen kon onmogelijk sprake zijn.
De wortel van het kwaad is de vermarkting van de (huisartsen)zorg. Deze belemmert onder meer groei in kwaliteit en professionaliteit vanuit betrokkenheid, zoals tamelijk dramatisch is gebleken. De vermarkting van de zorg brengt overigens ook niet de zegeningen die van de markt worden verwacht. De kosten van de zorg stijgen bijvoorbeeld aantoonbaar door de marktwerking.
Het relaas over de gang van zaken is verbijsterend. De toezichthouder volhardde in haar beschuldiging, zelfs toen een eigen commissie het ongelijk daarvan aantoonde. De ACM is, zo blijkt, een gevaar voor de volksgezondheid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties