De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiovrijdag, 12 februari 2016

Klooster vormen is nog niet zo eenvoudig
Jorwert - Voor de monastieke gemeenschap Nijkleaster in Jorwert blijkt het nog niet zo eenvoudig te zijn om een klooster te stichten in de boerderij van de familie Castelein aan de Sluytermanwei. Nijkleaster wil dit in samenspraak met het dorp doen. Maar het gesprek stagneerde en het was nodig dat er meer openheid en informatie werd gegeven.
Niet iedereen is even enthousiast over het kloosterplan, zo bleek deze week tijdens de eerste keukentafelgesprekken, die in Jorwert worden gehouden. Vooral de plaats, tegenover het café Het Wapen van Baarderadeel en de ingang van de notaristuin, waar het jaarlijkse Iepenloftspul Jorwert wordt gehouden, roept vragen op.
Tijdens de vijf gesprekken ligt de notitie Oer de takomst fan Nijkleaster in Jorwert op tafel. Deze notitie, waarin Nijkleaster uitlegt hoe zij de toekomst ziet van een klooster voor stilte, bezinning en verbinding, is huis aan huis verspreid in het dorp. In het document wordt aangegeven dat de nieuwe gebruiken van Nijkleaster en de oude dorpstradities (merke en Iepenloftspul) voor beide partijen soms hinderlijk zijn, maar prima naast elkaar kunnen bestaan.
Bestuursvoorzitter Henk Kroes geeft aan dat Nijkleaster een onderdeel van het dorpsleven wil zijn en het dorp absoluut geen beperkingen wil opleggen. ,,It is in lytse mienskip, dy´t we serieus nimme. It is foar ús in prachtich doarp, dêr´t we sykje kinne nei in nije manier fan tsjerke wêzen."
Nijkleaster groeit sneller dan voorzien. De gemeenschap doet daarom een groter beroep op de Sint Radboudkerk dan was afgesproken. Nijkleaster huurt de kerk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er is een overeenkomst voor vijf jaar met de optie van verlenging voor nog eens vijf jaar. Andere gebruikers zijn de protestantse gemeente Westerwert en de plaatselijke commissie van de Alde Fryske Tsjerken. ,,Het wordt drukker in en rond de kerk. Hier en daar gaat het wringen, maar we zorgen ervoor dat de verhoudingen goed blijven", zo geeft directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken aan. ,,We blijven steeds benadrukken dat onze stichting de kerk in eigendom heeft."
In overleg met de kerkenstichting heeft Nijkleaster de kerk flink verbouwd en geschikt gemaakt voor de activiteiten. ,,Dat is allemaal harmonieus gegaan."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties