De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodonderdag, 11 februari 2016

Bedrijven rond REC gaan zoutzuur meten
Harlingen - De GGD gaat bedrijven in de omgeving van de Reststoffen-energiecentrale (REC) in Harlingen vragen of ze de hoeveelheid zoutzuur in de gaswolk van de afvaloven willen meten. Onder bepaalde weersomstandigheden kan de wolk uit de schoorsteen naar beneden slaan. In die gevallen zouden bedrijven direct metingen kunnen verrichten om vast te stellen of er sprake is van een gezondheidsrisico.
Dat kan met eenvoudige apparatuur, zegt milieuarts Frans Duijm van de GGD. ,,Het zijn losse metertjes die mensen in de hand kunnen houden als ze in de omgeving aan het werk zijn. Op die manier kunnen zij hun arbeidsomstandigheden bewaken en maatregelen nemen om zich te beschermen tegen te hoge uitstoot. En het levert onderzoeksgegevens op.''
De gezondheidsdienst kan de apparatuur voor de bedrijven regelen en hoopt dat ondernemers willen meewerken. In overleg met de bedrijfsartsen wordt bepaald welke beschermingsmaatregelen werknemers precies kunnen treffen als de uitstoot te hoog is op het moment dat zij buiten aan het werk zijn.
De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân laten sinds augustus, op advies van de begeleidingsgroep (met daarin vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties) onderzoek doen naar de uitstoot van dioxines, furanen en pcb’s uit de REC. Gedurende een jaar wordt onderzocht hoe groot de uitstoot is.
Daarnaast heeft de begeleidingsgroep aan de gemeente en provincie advies gegeven over een groot onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dat onderzoek wordt Europees aanbesteed. De uitkomsten laten daardoor langer op zich wachten.
De GGD en de begeleidingsgroep hebben de gemeente, die opdrachtgever is voor het luchtkwaliteitsonderzoek, gevraagd nu alvast metingen van zoutzuur te laten uitvoeren. Dit naar aanleiding van conclusies die milieudeskundige Johan Vollenbroek trok uit metingen van de REC. Daaruit zou blijken dat het zoutzuurgehalte bij storingen te hoog is.
Duijm: ,,Bij verbranding van bepaald afval, zoals keukenzout, komt zoutzuur vrij. Een zuiveringssysteem moet het zoutzuur uit de schoorsteengassen halen. Bij een storing gaan de verbrandingsgassen de lucht in zonder dat ze gefilterd worden. Als dat gebeurt onder weersomstandigheden waarbij de pluim neerslaat, kan dat klachten geven."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties