De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.

donderdag 14 december

Regiowoensdag, 10 februari 2016

Kerk koopt huis in Wiuwert voor asielzoekers
Wiuwert - De protestantste gemeente van Britswert, Wiuwert en Easterwierrum heeft in Wiuwert een huis gekocht voor een asielzoekersgezin dat in Nederland mag blijven. De kerkenraad van de gemeente wil hiermee op een praktische manier een steentje bijdragen aan het oplossen van het vluchtelingenprobleem.
,,Miskien is it in drip op in gloeiende plaat", zegt kerkenraadslid Alle Jacob Bremer. ,,Mar wy wolle as tsjerke wat dwaan, fant de kristlike gedachte dat wy oare minsken helpe moatte. Boppedat: in drip kin in plasse wurde. Wy hoopje dat oaren dit plan oernimme."
Het aangekochte huis staat aan de Swaenwerterdyk, vlakbij de kerk. De woning stond al vijf jaar te koop. De protestantse gemeente is eigenaar vanaf 1 mei.
Bremer denkt dat de woning vanaf 1 juni voor verhuur beschikbaar is. Welk gezin er komt, weet de kerkenraad nog niet. ,,De oanwizing ferrint fia de gemeente. Wy ha in foarkar foar in gesin mei skoalbern. De eftergrn fan de asylsikers makket s neat t."
De inwoners van Wiuwert, Dorpsbelang en de basisschool zijn deze week per brief op de hoogte gesteld van het initiatief van de kerk. Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht afgelopen zaterdag de directe buren van het vluchtelingengezin. ,,De reaksjes binne oer it generaal posityf", laat kerkenraadslid Bremer weten.
De kerkenraad heeft zich bij de aankoop van het huis laten inspireren door oud Omrop Frysln-journalist Eelke Lok. Die schreef vorig jaar dat de huisvesting van vluchtelingen in Frysln behapbaar wordt als elk dorp n gezin opneemt. Dat was voor kerkenraadslid Jeannette Reen aanleiding binnen de kerkenraad een balletje op te gooien.
Overleg
De kerkenraad was enthousiast over het voorstel van Reen, maar ging bij de uitvoering niet over n nacht ijs. ,,Wy witte allegear dat it flechtlingedebat net snder ynsidinten ferrint. Wy ha drom goed oer de dingen neitocht", zegt Bremer.
Vooraf is er diverse malen overleg gevoerd met de gemeente Littenseradiel en Vluchtelingenwerk. Gemeente en Vluchtelingenwerk staan volgens Bremer allebei volledig achter het plan. Vluchtelingenwerk heeft ook toegezegd te helpen bij de begeleiding van het vluchtelingengezin dat straks in Wiuwert komt wonen.
Over de integratie van het gezin maakt Bremer zich overigens geen zorgen. ,,Wy sille der alles oan dwaan om de flechtlingen op te nimmen yn de mienskip."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties