De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Economiewoensdag, 10 februari 2016

Van aardappelloof is een uitstekend bestrijdingsmiddel te maken
Het Bildt - Aardappelteler Piet Hoekstra uit het Bildt lijkt het ei van Columbus te hebben gevonden om erwiniaziektes te voorkomen. Aan het eind van de groei wordt normaliter het loof van de pootaardappel doodgespoten of verbrijzeld om de knollen beter te laten afrijpen. Maar dat groen zit soms vol erwinia-bacteriën die zieke aardappelen kunnen veroorzaken. Door het kapot te slaan verspreiden die bacteriën zich. Met een buitje regen spoelen ze zo de grond in en raken de nieuwe aardappels besmet.
Waarom het loof niet afknippen en van het land verwijderen, dacht Hoekstra. Het lijkt, na een proef van twee jaar, te werken. Niet alleen bleven de proefpercelen erwiniavrij, voor het loof zijn er ook nog diverse nuttige toepassingen. De meest verrassende: het levert grondstof voor een natuurlijke erwiniabestrijding, zegt Hoekstra. ,,Het loof bevat naast ziekteverwekkende bacteriën ook stofjes die juist erwinia bestrijden. Zonder behandeling zijn die te zwak om het loof op het land gezond te houden. Door deze te isoleren uit het geoogste loof is er een natuurlijk bestrijdingsmiddel van te maken."
Naast grondstof voor een bestrijdingsmiddel is het loof ook een grondstof voor de productie van bioplastic en lijm en coatings en kunnen de resterende vezels worden gebruikt in de papierindustrie.
Dat planten al eerder zijn bespoten met bestrijdingsmiddelen tegen luis en fytoftora blijkt geen bezwaar tegen verdere verwerking. Hoekstra: ,,Die zijn tegen die tijd voldoende afgebroken. De laboranten gaven in de afgelopen jaren één keer aan dat die stoffen waren aangetroffen."
Het loof bevat eiwitten, maar die zijn ongeschikt voor menselijke consumptie. ,,Dat heeft niet te maken met restanten van bestrijdingsmiddelen. Eiwitten voor menselijke consumptie kunnen alleen worden gewonnen uit vers bladgroen. Bij aardappelteelt is het loof niet altijd direct naar de verwerker te vervoeren."
De komende jaren vinden de proeven op grotere schaal plaats. Hoekstra zal zelf niet meer profiteren van zijn knipmethode. ,,Ik ben er drie, vier jaar mee aan de gang, maar ben nu met pensioen. Het heeft me veel tijd en geld gekost maar uit liefde voor de aardappels ben ik er mee doorgegaan. De proef wordt de komende jaren, mits er genoeg subsidie komt, opgeschaald. Bij goede resultaten kan het binnen een paar jaar grootschalig worden toegepast. Ik blijf wel bij het project betrokken maar uiteindelijk moet de sector het gaan overnemen."
Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt volgens Hoekstra mede af hoeveel het de boer kan opleveren. ,,Het moet bij de boer tussen de oren komen te zitten. Dat er een aparte machine moet komen en er extra door het veld moet worden gereden kan ze kopschuw maken. En als je honderd euro krijgt per hectare loof, kan een teler snel denken: 'dat kost me te veel, ik neem wel het risico op erwinia’. Maar als je door loof afvoeren daar bovenop gemiddeld tweehonderd euro per hectare extra kunt verdienen door een hogere kwaliteit pootaardappel, wordt het snel interessant. En je krijgt door het verwerken van de reststromen een gesloten kringloop die de grondstof levert voor een natuurvriendelijk bestrijdingsmiddel. Mooier kan toch niet?"

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties