De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiowoensdag, 3 februari 2016

Koopzondag in Drachten toch ter discussie
Drachten - Het gemeentebestuur van Smallingerland stelt de openstelling van de winkels op zondag toch ter discussie. De vier wethouders maakten gisteren in een persbericht bekend dat ze over de kwestie in gesprek willen met hun eigen gemeenteraadsfracties. Ze lijken met dat voornemen te zinspelen op het openbreken van het coalitieakkoord tussen PvdA, ChristenUnie, D66 en SP.
Een groep ondernemers pleit al langere tijd voor de openstelling van winkels op zondag. Ze stellen dat steeds meer winkelpubliek wegtrekt naar grote plaatsen in de omgeving waar de winkels al wél open mogen op zondag. Een petitie van de initiatiefgroep werd getekend door 92 bedrijven van de 100 die werden benaderd.
De coalitiepartijen spraken in 2014 af dat de koopzondagen niet zullen worden toegestaan. Wethouder Jos van der Horst (SP) zegt nu dat de petitie niet kan worden genegeerd door de gemeente. ,,We gaan het erover hebben, eerst met de coalitiefracties en daarna met de gemeenteraad. Bij die gesprekken hebben we nu geen doel voor ogen. Maar als je 100 ondernemers benadert en daarvan zeggen 92 dat ze een koopzondag willen, dan kun je onmogelijk zeggen dat je daar níet over gaat spreken."
Van de vier partijen in de coalitie waren ChristenUnie en SP tegenstander van zondagopenstelling. SP-fractievoorzitter Ramon Vos zegt dat hij dat standpunt nu misschien wil herzien. ,,Uit onze eigen onderzoeken bleek altijd dat de verhouding bij ondernemers 50/50 was. Als dat nu anders ligt, moeten we er weer over spreken." Vos zegt daarbij wel dat het goed zou zijn om eerst een onderzoek te doen naar het draagvlak.
De SP was altijd tegenstander van koopzondagen omdat kleine ondernemers en het winkelpersoneel dan min of meer worden gedwongen om op zondag te gaan werken. ,,Die argumenten blijven. Wij zullen nooit een sterke voorstander worden van koopzondagen, maar als blijkt dat zo veel mensen voor zijn dan is dat een drempel waar wij over zullen moeten stappen." Op de vraag of juist kleine ondernemers dan niet de dupe worden, antwoordt Vos dat het erop lijkt dat ook de meeste kleine ondernemers inmiddels voorstander zijn.
Pieter van der Zwan (ChristenUnie) is vooralsnog niet overtuigd, maar hij juicht de nieuwe gesprekken wel toe. ,,Deze mensen hebben er moeite voor gedaan en het is dan altijd goed om iets intern te bespreken. Maar ons standpunt is niet gewijzigd. En volgens mij staat het heel duidelijk in het coalitieakkoord. Veel ingewikkelder is het niet."
Van der Zwan wil niet zeggen of het gedeeltelijk aanpassen van dat akkoord voor hem bespreekbaar is. ,,Dat is nu niet aan de orde. En dat zou ik dan met hen bespreken, niet met de pers."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties