De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiowoensdag, 3 februari 2016

Provincie pakt afvaloven in Harlingen aan
Leeuwarden - De provincie Fryslân legt aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen een last onder dwangsom op van maximaal 615.000 euro vanwege foutief handelen in oktober vorig jaar. Toen werd niet gemeld dat bij de storing in de REC op 1 en 2 oktober de rookgasreiniging (het actief kooldoseringsfilter) niet aangezet was. Dat had Omrin - eigenaar van de centrale - wel moeten melden bij de provincie.
,,Ik vind dat Omrin zich niet netjes gedraagt", zei gedeputeerde Michiel Schrier gisteren tijdens een persconferentie. Rond de storing in oktober ging er veel meer mis, stelt Schrier. De dwangsom hoeft nog niet betaald te worden: de REC krijgt de tijd om alle gebreken op te lossen, maar bij een nieuwe fout moet er wel meteen een boete betaald worden.
De storing ontstond door een verstopping in de afvaldosering, die werd gevolgd door een storing van de hoofdventilator. Daarna lag er enige tijd vuur op het verbrandingsrooster door smeulend of brandend afval. Dit leidde tot de vorming van dioxines. Omdat de rookgasreiniging - de koolstofdosering - door de storing niet werkte, kwam er een verhoogde uitstoot van dioxine vrij.
Vijf overtredingen
De provincie concludeert nu, drie maanden na het incident, dat er vijf overtredingen hebben plaatsgevonden waarvoor de sanctie in de vorm van een last onder dwangsom kan worden opgelegd. Zoals hierboven beschreven was de actief koolstofdosering niet in bedrijf, en dat werd ook niet gemeld bij de provincie. De afvalresten bleven negen uur smeulen, en dat mag maximaal maar vier uur duren. Ook bleek de meetapparatuur voor de stofemissie niet in orde en kwam er meer koolmonoxide vrij dan toegestaan.
Dat de koolstofdosering niet in bedrijf was tijdens de storing, kwam volgens Schrier door een menselijke fout. De koolstofdosering had moeten worden ingeschakeld op het moment dat de storing begon. Intussen zijn er door Omrin maatregelen genomen. ,,Wanneer bij een storing de koolstofdosering niet wordt aangezet, gaan alle schermen op rood", aldus Schrier.
Toch wil Schrier hiermee niet zeggen dat de procedures bij de REC niet goed waren of nu zijn aangescherpt. ,,Het was een menselijke fout." Maar feit is dat Omrin nu wel een menselijke fout kan voorkomen door een verandering in de procedures en hiervoor niet. Met als gevolg dat er op 1 en 2 oktober een verhoogde dioxineuitstoot plaatsvond.
Schrier wil dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar het incident op 1 en 2 oktober, maar dat vergt nog nadere bestudering.
Dat de meetapparatuur voor stofemissie niet adequaat werkte, betekent volgens Schrier niet dat er bij storingen in het verleden meer gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen dan tot nu toe bekend is.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties