De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Geloof & Kerkzaterdag, 23 januari 2016

PKN-nota naar gemeenten
Utrecht - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stuurt in februari aan alle gemeenten de nota Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg toe. Bij de definitieve notitie is een handleiding voor het gesprek in kerkenraad en gemeente gevoegd.
De generale synode van de Protestantse Kerk heeft drie keer gesproken over de toekomstnotitie. In de vergadering van november werd de nota uitvoerig besproken en aanvaard.
In april zal de synode spreken over de uitwerking van Kerk 2025. Zo zullen er van de nu bestaande 75 classes nog maar zon acht overblijven. Die classes krijgen een voorzitter die de functie van een bisschop moet krijgen. Of de preses van de nieuwe classes ook zo zal worden genoemd, blijft onduidelijk. De synode wilde zich in november niet vastleggen op de aanduiding ,,bisschop." Overigens zal er geen nieuw bisschopsambt gecreerd worden in de Protestantse Kerk. ,,De preses van de classis krijgt de functie van een bisschop, maar we noemen hem gewoon dominee", verklaarde scriba Arjan Plaisier.
Vaak genoeg wordt de vraag gesteld naar de toekomst van de kerk, zo schrijft hij in de inleiding van de notie. 'Gezien de actualiteit is het begrijpelijk dat er vaak een zorgelijke toon in deze vraag zit. Het is niet fair over deze zorg heen te walsen. Het is wel zaak om moed en vertrouwen te putten. Dat kan in de wetenschap dat er een levend Woord is, Christus de Heer.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties