De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiodonderdag, 21 januari 2016

Werkloosheid in Fryslân wil maar niet dalen
Leeuwarden - Het herstel van de economie zet zich in Fryslân niet om in banengroei. Het aantal Friese werkloosheidsuitkeringen is over heel 2015 met 0,6 procent gestegen. Eind december zaten 20.284 mensen in de kaartenbak van het UWV. Ontslagen vielen vooral in de zorg en het onderwijs, in bouw en handel gingen weer meer mensen aan de slag. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het UWV die vanochtend worden gepubliceerd.
,,Het jaar begon hoopvol met een daling van het aantal WW-uitkeringen in het voorjaar. In de zomer volgde echter een stagnatie en in het najaar was er helaas weer groei van het aantal werkzoekenden", zegt Marieke Schramm, arbeidsmarktdeskundige Fryslân bij het UWV. Van de Friese beroepsbevolking heeft 6,1 procent een WW-uitkering. Landelijk is dat 5 procent. Fryslân verkleinde wel de achterstand het afgelopen jaar.
Volgens Schramm is de negatieve ontwikkeling uit drie zaken te verklaren. ,,Fryslân kent een traditioneel sterk seizoenseffect waardoor in de zomer en winter de werkloosheid bovengemiddeld toeneemt. Het herstel van de economie zet zich daarnaast niet om in werk. En de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft effect." Door de WWZ - per 1 juli 2015 van kracht - blijven mensen toch in de kaartenbak van het UWV als ze een kleine baan vinden. Eerder stroomden ze uit, nu krijgen ze nog een aanvulling uit de WW. Het is nog niet duidelijk hoe groot deze groep is.
De ontslaggolf in de zorg is een gevolg van grootschalige hervormingen. Het betreft vooral functies tot hbo-niveau in bijvoorbeeld de thuiszorg. De verwachtingen blijven slecht. Naar artsen en hbo-verpleegkundigen is wel vraag. In het onderwijs kwamen vooral basisschoolleerkrachten thuis te zitten, omdat er steeds minder leerlingen zijn.
In de bouw steeg het aantal WW-uitkeringen traditioneel hard in december, maar was er op jaarbasis een positieve terugloop met liefst 23,6 procent. Bouwbedrijven hebben weer meer opdrachten en merken enig herstel. In de detailhandel (winkels) nam het aantal werkzoekenden met 15,5 procent af.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 21 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties