De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiowoensdag, 20 januari 2016

Provincie wil windmolens op kop Afsluitdijk
Leeuwarden - De provincie Fryslân maakt het mogelijk dat er een windmolenpark komt bij de kop van de Afsluitdijk. Dat betekent dat er bij Hiddum-Hou ruimte komt voor nieuwe molens die samen 36 megawatt kunnen opwekken. Daarmee denkt de provincie de doelstelling van 530,5 megawatt in 2020 te halen. De provincie gaat ervan uit dat het Rijk doorzet met het windmolenpark in het IJsselmeer - goed voor 316 megawatt - en dat de nu al bestaande molens 178 megawatt blijven leveren.
Formeel is er nog geen partij die de molens wil exploiteren al geeft gedeputeerde Klaas Kielstra toe dat de kans groot is dat Nuon dat wil doen. Nu al heeft Nuon daar molens maar die zijn volgens Kielstra aan het einde van hun technische levensduur. ,,Vorig jaar heb ik gesproken met Nuon, en zij informeerden of we door wilden gaan met die molens, dat heb ik toen aangegeven te willen."
Nu staan er veertien molens van Nuon en een particuliere eigenaar. Als het aan Kielstra ligt, worden de molens gesaneerd en vervangen door het nieuwe park. ,,Dat maakt het mogelijk de molens in zo’n ideaal mogelijke opstelling te plaatsen. Voor de particulier is er ook de mogelijkheid om in het plan deel te nemen."
Omdat het gaat om een park met een omvang van vijf tot honderd megawatt, is de provincie verantwoordelijk en kan zij toestemming geven zonder dat de gemeente Súdwest-Fryslân het met de plannen eens is. ,,Ik heb de gemeente uitgenodigd om mee te werken aan de planvorming, maar het college heeft het besluit alleen voor kennisgeving aangenomen", aldus Kielstra.
Wethouder Gea Akkerman bevestigt dat. ,,Het is ons meegedeeld. Aanvankelijk hadden wij geen bezwaar tegen de molens maar dat was in het scenario dat er geen park in het IJsselmeer zou komen maar een lijnopstelling langs de dijk. Nu er gekozen is voor een park in het IJsselmeer is er een andere situatie."
In maart praat de raad over de provinciale plannen. ,,Als schot voor de boeg wil ik wel opmerken dat wij liever hebben dat de molens dan allemaal maar in het IJsselmeer komen zodat het landschap zo onaangetast mogelijk blijft."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties