De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodinsdag, 19 januari 2016

Grote muizenplagen zijn te voorkomen
Koufurderrige - Een uitzonderlijke muizenplaag zoals die in de twee afgelopen jaren heeft gewoed in grote delen van Zuidwest- en Noord-Fryslân, is te voorkomen met een nieuw op te zetten waarschuwingssysteem. Dat zei Eddy Wymenga van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga uit Feanwâlden gisteren bij de presentatie van het onderzoeksrapport over de oorzaken, achtergronden en preventie van de plaag van veldmuizen. Landbouworganisatie LTO heeft intussen een meldpunt opgezet voor muizenschade als onderdeel van het signaleringssysteem.
,,Boeren, waterschappen en overheden moeten daarbij wel samenwerken", zegt Wymenga. ,,Wanneer de eerste voorzichtige verschijnselen zich aandienen moeten ze in actie komen. Het is nog beter om direct na een plaag al maatregelen te treffen."
Volgens Wymenga is een nieuwe plaag te voorzien als roofvogels langer en ook nog in het najaar gaan broeden. Er zijn in zo’n geval normaliter meer muizen dan in normale jaren. Wanneer er dan ook nog een zachte en niet al te natte winter volgt met dus een dichte grasmat, is de kans groot op een uitbraak in het volgende groeiseizoen.
Meerdere oorzaken
De muizenplagen van de afgelopen twee jaren, maar ook die van 2004, waren het gevolg van een combinatie van factoren. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek waarbij onder meer gegevens van boeren en satellietbeelden zijn gebruikt.
Eén keer in de drie tot vier jaar is er een 'natuurlijke piek’ in het aantal muizen. Voor de boeren levert dat normaliter amper schade op. Als echter tijdens deze piekperiode de weersomstandigheden gunstig zijn voor de muizen, kan dit een uitzonderlijke plaag tot gevolg hebben zoals in de afgelopen jaren.
Een voorbeeld van een maatregel voor het tegengaan van een muizenplaag is het verhogen van het waterpeil en het minder diep bemesten: bij het loshalen van diepere lagen kunnen muizen gemakkelijker in de grond nesten en gangen graven. ,,Ook het plaatsen van nestkasten voor roofvogels en langdurige beweiding, koeien of schapen in het land in plaats van in de stal, kunnen ervoor zorgen dat de kansen op een plaag kleiner zijn", legt Wymenga uit.
Ook het onder water laten lopen van land kan helpen. De muizen gaan dan dood of ze vluchten naar andere plekken en worden daar vaak opgevreten door vogels. De voortplanting staat dan enkele weken stil. Het voordeel van minder muizen en dus minder schade aan het gewas weegt in het algemeen op tegen een lagere opbrengst van het land door de onderwaterzetting.
Grote investeringen
Door de muizenplaag van 2014 en 2015 veranderden vele duizenden hectares grasland in een woestenij. Honderden veehouders moesten forse investeringen doen, soms tienduizenden euro’s per boer, om het grasland weer productief te krijgen. Ook moesten ze extra voer bijkopen voor hun vee. De totale schade kwam volgens LTO Noord uit op 73 miljoen euro. Het Faunafonds heeft bij meerdere bedrijven schadebedragen getaxeerd van meer dan 100.000 euro.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 19 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties