De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiodinsdag, 19 januari 2016

Grens aan naastenliefde in vluchtelingencrisis
Genève - De Duitse minister riep op de angsten en zorgen die leven in de Europese landen serieus te nemen. Ook moet de instroom van vluchtelingen worden begrensd. ,,Migratie heeft ook een negatieve kant. Het kan tot conflicten leiden en we zijn er mee geconfronteerd dat het vreemde als bedreigend ervaren kan worden", aldus de CDU-minister in Genève.
Daar wordt een tweedaagse conferentie over de vluchtelingencrisis in Europa gehouden, op initiatief van de Wereldraad van Kerken in samenwerking met Unicef, de UNHCR en het Bevolkingsfonds UNFPA van de Verenigde Naties. Doel van de conferentie is om te komen tot afspraken die het mogelijk maken om gecoördineerd in actie te kunnen komen als het gaat om de vluchtelingencrisis. Het gaat van migratiebeleid tot het realiseren van goede, veilige routes voor vluchtelingen door heel Europa.
De Maizière pleit voor een realistische aanpak, meldt de Duitse krant Die Welt. ,,Hoewel wij als christenen graag ieder mens in nood willen helpen, weten wij dat we niet onbegrensd barmhartigheid kunnen tonen. Zeker niet op de wijze dat we iedereen opvangen die hier bescherming zoekt, zonder dat het ten koste gaat van onze eigen staat.’’
De minister herhaalde een eerder standpunt van de Duitse regering dat het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt beslist naar beneden moet. Daarvoor wordt het meest van Turkije verwacht die iets moet doen tegen de mensensmokkelaars en de grenzen dicht moet houden. Vrijdag is er overleg over tussen Duitsland en Turkije. Afgelopen jaar heeft Duitsland 1,1 miljoen vluchtelingen opgenomen. ,,Veel EU-landen negeren eenvoudig afspraken en hun verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen. Dat is onacceptabel", aldus De Maizière.
Integratie
De bijeenkomst is een vervolg op een eerdere conferentie in oktober vorig jaar in München. De initiatiefnemers van de conferentie in Genève focussen ook op de integratie van vluchtelingen. Zij moeten in staat worden gesteld om 'een soort van thuis’ op te bouwen op de plek waar ze nu zijn.
Secretaris van de Wereldraad van Kerken, Olav Fyske Tveit, zei in zijn openingsspeech dat er sprake is van een crisis die mensen in verschillende landen en continenten raakt. ,,De meest effectieve en snelle reactie op de grote toestroom van vluchtelingen naar Europa zou een solide, politiek vredesproces voor Syrië zijn; dat de oorlogshandelingen stoppen en dat er een meer gecoördineerde aanpak komt om de terreur van Islamitische Staat te stoppen." Hij sprak de hoop uit dat volgende week maandag er een opening mag komen bij het Syrië-overleg, dat eveneens in Genève zal plaatsvinden.
Behalve uit het Midden-Oosten komt er een vluchtelingenstroom uit Azië en Afrika: mensen op de vlucht om te kunnen overleven, maar ook vanwege instabiele regeringen en klimaatverandering, aldus Fyske Tveit. Hij wees er ook op dat als er geen investeringen gedaan worden in het integratieproces van vluchtelingen, de Europese landen daar later de rekening voor gepresenteerd zullen krijgen via ghettovorming en veel werkloze vluchtelingen.
Bij de conferentie zijn ook vertegenwoordigers van de Oost-Europese kerken aanwezig en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Namens de Protestantse Kerk in Nederland is niemand afgevaardigd. Kerk in Actie participeert wel in de ACT Alliance, de koepel van hulporganisaties die wereldwijd actief is.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties