De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiovrijdag, 21 augustus 2015

Minimaal de helft van bewoners azc in Balk bestaat uit gezinnen
Balk - Na wekenlang overleg hebben de gemeente De Fryske Marren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst gesloten voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Balk. Het contract bevat afspraken over onder meer de samenstelling van de bewoners, de duur van het azc, politie-inzet, dagbesteding, gezondheidszorg en onderwijs.
De bestuursovereenkomst legt een juridisch fundament onder de samenwerking die beide partijen aangaan. Het document maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er moet gebeuren als er onverwachte dingen gebeuren. De overeenkomst wordt woensdag besproken door de gemeenteraad van De Fryske Marren.
In de overeenkomst is vastgelegd dat het percentage gezinnen in het Balkster azc ten minste gelijk zal zijn aan het gemiddelde in andere azc's in Nederland. In de praktijk betekent dit dat 50 procent van de bewoners straks deel uitmaakt van een gezin, aldus het college van B en W.
De Fryske Marren heeft een voorkeur voor gezinnen, omdat dit beter past bij het karakter van Balk en de ligging van het centrum. Het azc wordt gevestigd aan de Wikelerdyk, vlak bij de bebouwde kom.
Het college had graag een bindende afspraak met het COA willen maken over een 'hoog percentage gezinnen'. Zo ver wil het COA niet gaan, uit angst voor soortgelijke eisen van andere gemeenten. De opvangorganisatie wil wél garanderen dat Balk in ieder geval even veel gezinnen krijgt als azc's elders.
Lees het hele artikel in de papieren krant van 21 augustus 2015

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties