De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Analysedinsdag, 14 april 2015

Eindelijk rumoer over handelsverdrag TTIP
Het rumoer om het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa wordt luider. Lange tijd bleef het stil rond het zogeheten TTIP-verdrag, dat handelsbelemmeringen tussen beide grote economische machten moet wegnemen. Het kon ook niet anders dan stil zijn omdat de onderhandelingen geheim waren. Zelfs EuroparlementariŽrs die straks over het verdrag moeten beslissen, weten feitelijk van niets. Dat is de reden dat in het Europees parlement stemmen opgaan om meer transparantie. De onderhandelingsteksten en andere documenten moeten openbaar worden. Alleen zo kan er draagvlak ontstaan voor het verdrag. Tenminste, als die teksten de goedkeuring kunnen krijgen.
De geheimzinnigheid rondom TTIP is niet bepaald bevorderlijk voor het vertrouwen in het voorgenomen verdrag. Belangenorganisaties, vooral die van natuur en milieu, vrezen dat door het verdrag produkten op de Europese markt komen die niet voldoen aan de strenge Europese eisen. Rechtsgeleerden vrezen een nieuwe bestuurslaag boven de nationale en Europese instituties: in de plannen is sprake van een eigen geschillencommissie die beslissingen kan nemen buiten nationale en Europese wetgeving om.
Voor- en tegenstanders betichten elkaar van vooringenomenheid en valse informatie. En die onduidelijkheid blijft. Zo circuleert de uitslag van een onderzoek waaruit zou blijken dat 74 procent van de Nederlanders voor invoering van het handelsverdrag is. Maar het begrip TTIP kwam in de vraagstelling niet voor. En al was dat wel zo, dan nog is zo'n onderzoek tamelijk onzinnig, juist omdat vrijwel geen burger weet wat TTIP inhoudt.
Inmiddels maken ook regeringen zich zorgen over het verdrag en vooral over de vraag of het verdrag er wel komt. In Nederland is ook in politieke kring de onrust groeiende. Op voorstel van de ChristenUnie nam de Kamer een motie aan waarin wordt uitgesproken dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten, die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming. Premier Rutte zei de zorgen over aantasting van het rechtssysteem wel te begrijpen. In andere Europese landen groeit de onrust ook en in die landen gaan regeringsleiders zich ook steeds meer met de procedure en de inhoud bemoeien.
TTIP kan volgens voorstanders een enorme impuls betekenen voor de Europese export. En Europese bedrijven kunnen gemakkelijker meedingen naar grote orders in de Verenigde Staten. In ondernemerskringen wordt dan ook met hartstocht gepleit voor invoering. TTIP ontmoet overigens ook in de Verenigde Staten kritiek. Gevreesd wordt dat de winst voor Europese bedrijven het verlies is van Amerikaanse. Vooral onder Democraten groeit verzet.
Het is voorspelbaar dat de komende maanden TTIP hoger op de politieke agenda komt. En terecht. Het zijn immers enorme belangen die op het spel staan.
De motie van de ChristenUnie is een goede stap naar een verantwoorde invulling van het verdrag. En als uitvoering van die motie het hart uit het verdrag zou snijden, dan is dat maar zo. Er zijn echt andere manieren om belemmeringen in de handel tussen de Verenigde Staten en Europa weg te nemen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

analyse
Familieberichten
Advertenties