De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiovrijdag, 16 januari 2015

Combinatieklas ook op middelbare school
Leeuwarden - Friese middelbare scholen zullen op termijn het systeem van jaarklassen moeten loslaten. Alleen dan kunnen ze een voldoende breed onderwijsaanbod bieden, verspreid over de gehele provincie.
Dat zegt Frits Hoekstra vandaag in de Onderwijsbijlage bij het Friesch Dagblad. Vooral voor kleine schoolvestigingen in plaatsen als Damwâld, Balk en Joure is het volgens hem noodzakelijk om het klassensysteem los te laten en leerlingen meer op hun eigen niveau te laten werken.
Hoekstra is rector van csg Bornego in Heerenveen en tevens voorzitter van Fricolore, de Friese koepel voor christelijk middelbaar onderwijs. Hij is enthousiast over een experiment in Steenbergen (Noord-Brabant), waar leerlingen klassikaal les krijgen op veel verschillende niveaus. ,,Met zo'n systeem kun je als school minder leerlingen aan met meer verschillende niveaus."
Het aantal leerlingen op Friese middelbare scholen neemt de komende vijftien jaar flink af. Als gevolg van de bevolkingskrimp en een afname van het aandeel jongeren heeft het voortgezet onderwijs in Fryslân in 2030 ruim 20 procent minder leerlingen.
De krimp slaat vooral toe in het Noordwest- en Zuidoost-Fryslân. Zo verliezen de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk en het Stellingwerf College in Oosterwolde meer dan 30 procent van het huidige aantal leerlingen. Ook alle andere delen van de provincie krijgen in meer of mindere mate te maken met een afname in aantal leerlingen.
Volgens Hoekstra wordt het voor veel scholen moeilijk om de huidige keuzevrijheid te houden. Dat geldt vooral voor de afdelingen vwo en vmbo-basis, niveaus waar een steeds kleiner percentage leerlingen voor kiest. Hij verwacht dat scholen steeds meer algemene profielen gaan aanbieden en het keuzemoment uitstellen. Een voorbeeld hiervan is de samenvoeging van de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek tot een combinatieprofiel, zodat er ook na de krimp nog voldoende leerlingen in de klassen zitten.
Meer hierover in de onderwijsbijlage bij de papieren krant van 16 januari 2015

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties