De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiovrijdag, 16 januari 2015

Nieuwe wijkverpleging loopt vertraging op
Leeuwarden - De aanstelling van nieuwe wijkverpleegkundigen in Friese achterstandswijken en -dorpen loopt vertraging op. Zorgverzekeraar De Friesland heeft de invoering stilgelegd na een conflict over de aanbesteding met thuiszorgorganisatie Het Friese Land. In het slechtste geval loopt het proces maanden vertraging op.
Gisteren diende een kort geding tussen De Friesland en Het Friese Land over het zogeheten wijkgericht werken in dertien wijken en dorpen. De functie hiervoor is door het kabinet ingesteld per 1 januari en moet vooral coördinerend zijn en verbinding leggen met andere hulpverleners. Zo is het de bedoeling dat de wijkverpleegkundige aanschuift bij de nieuwe socialewijkteams in onder meer Harlingen en Leeuwarden.
Dit jaar is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze functie in Fryslân. Zorgverzekeraar De Friesland kreeg van het rijk de opdracht om met dit geld achterstandswijken en -dorpen te selecteren en per gebied een zorginstelling aan te wijzen die de functie gaat invullen.
Dat laatste is eind vorig jaar gebeurd. Het Friese Land is het echter niet eens met de procedure, zo bleek gisteren bij de voorzieningenrechter. De Friesland eiste dat de zorginstellingen zichzelf harde en meetbare doelen stelden per wijk, zoals het terugdringen van het aantal huisartsenbezoeken. Dat was ook een van de criteria bij de gunning van de opdrachten aan andere zorgaanbieders. Volgens Het Friese Land zijn meetbare doelen op dit moment onmogelijk te stellen, omdat daarvoor eerst een beter beeld moet zijn van de concrete situatie per wijk. De zorgorganisatie eist dat de inkoopprocedure opnieuw wordt gedaan.
Zo'n nieuwe procedure duurt volgens De Friesland ,,al snel" drie maanden. Mogelijk bepaalt de rechter dat er een - aan meer regels gebonden - aanbesteding van het werk moet worden gedaan. In dat geval duurt de nieuwe gunning nog veel langer.
Wethouder Hein Kuiken van Harlingen gaf al aan dat hij ,,buitengewoon teleurgesteld" is over de vertraging. De nieuwe gebiedsteams in deze stad moeten voorlopig aan de slag zonder een wijkverpleegkundige.
Het Friese Land vindt dat De Friesland onrealistische eisen stelt aan de zorginstellingen die de nieuwe functie van coördinerend wijkverpleegkundige willen uitvoeren.
In het kader van het wijkgericht werken heeft De Friesland de provincie opgedeeld in twintig gebieden met een eigen budget. Het Friese Land schreef in op zestien van die kavels, en kreeg er drie toegewezen door De Friesland. Het kort geding ging over de andere dertien. De Friesland wacht met de gunning van alle kavels tot de rechter uitspraak doet.
Meer hierover de papieren krant van 16 januari 2015

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties