De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiovrijdag, 19 september 2014

Discussie over duurzaamheid koolzaad
Boijl - Koolzaad is in veel gevallen als biobrandstof geen duurzame oplossing, stelt een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Twente (UT). Volgens Hein Aberson van koolzaadoliebedrijf Solaroilsystems uit Boijl deugt het onderzoek van geen kant.
Koolzaad is in Europa een van de belangrijkste grondstoffen voor PPO (pure plantaardige olie) en dient ook als basisgrondstof voor biodiesel. UT-onderzoeker Iris van Duren stelt dat in veel gevallen het telen van het gewas meer energie kost dan het oplevert.
Deze energie-efficiëntie, ook wel Energy Return On Energy Invested (EROEI) genoemd, moet volgens haar een grotere rol gaan spelen bij de teelt. Die waarde is in Europa gemiddeld 2,2 of lager, terwijl alleen een waarde van 3 of meer de teelt rechtvaardigt. Van Duren: ,,Er wordt nu te veel alleen naar de opbrengst gekeken zonder rekening te houden met hoeveel energie de boer bij het telen verbruikt, bijvoorbeeld aan brandstof bij onder andere het ploegen en oogsten en het gebruik van kunstmest."
In de streken in Europa waar de energiebalans wel gunstig is voor koolzaad worden nu vaak voedselgewassen verbouwd als risottorijst in de Italiaanse Po-vlakte en graan in Duitsland. Juist de verdringing van voedselproductie door biobrandstoffen roept de laatste jaren verzet op tegen deze vorm van hernieuwbare energie.
Volgens Hein Aberson baseert het onderzoek zich op verkeerde gegevens. ,,De onderzoekers laten gegevens meewegen rond EROEI die niet deugen. Het was nota bene ons bedrijf dat in 2012 het begrip EROEI bij het winnen van biobrandstoffen introduceerde. Het komt oorspronkelijk uit de olie-industrie om aan te geven hoeveel energie er in een olieput moet om een bepaalde hoeveelheid olie te winnen. Wij hebben dat toegepast op biobrandstof. Tegenwoordig is de EROEI van koolzaadolie zelfs een stuk hoger dan die van olie. Nu er ook uit teerzanden wordt gewonnen is er één liter olie nodig om er drie te winnen. Wij halen uit één hectare 1600 liter olie. Voor die oogst verbruiken we in totaal, inclusief het vervoer naar de molen, 100 liter. Onze EROEI is dus geen 2,2 zoals Van Duren stelt, maar 16."
Een van de vele fouten die de onderzoekers van de UT volgens Aberson maken is dat ze er vanuit gaan dat de hele koolzaadoogst wordt gebruikt voor biobrandstof. ,,Van de hele oogst komt slechts 8 procent vrij als olie. Een groot deel gaat als stro terug op de akkers als grondstructuurverbeteraar. Het eiwitrijke hoofdproduct dat na de koude oliepersing vrij komt is uitstekend geschikt als krachtvoer voor het vee. Dat scheelt weer gesleep met soja uit Zuid-Amerika. Bovendien verrijkt het wortelstelsel dat na de oogst op het land blijft de grond, zodat een volgend product veel meer opbrengt."
Van Duren geeft toe dat met gewasrotatie en gebruik van het restmateriaal het plaatje er anders uit kan zien. ,,Ik zeg ook niet dat we beter de stekker uit de koolzaadteelt kunnen trekken, maar dat je wel goed moet kijken waar het efficiënt kan. Soms kun je op een stuk land beter zonnepanelen plaatsen dan koolzaad telen."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties