De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikeldinsdag, 14 januari 2014

IsraŽl steeds verder in isolement gedreven
Een democratisch land kan niet eeuwig over een ander volk blijven heersen. Dat zei de zaterdag overleden Ariel Sharon in zijn nadagen als IsraŽlisch premier. Hij heeft het niet kunnen uitvoeren, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij na de aftocht uit de Gazastrook ook de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zou hebben laten ontruimen.
Net als Sharon kwamen ook de premiers Ehud Olmert en Yitzhak Rabin later tot de slotsom dat de bezetting van Palestijnse gebieden niet te handhaven is. Het toenemende aantal Palestijnen binnen de grenzen van IsraŽl vormt een bedreiging voor het joodse karakter van de staat IsraŽl. En door de nederzettingenpolitiek wordt IsraŽl in een isolement gedreven. Vooral van die laatste ontwikkeling zijn wij nu getuige. Wereldwijd snijden bedrijven en universiteiten hun banden met IsraŽl door, zoals vorige week nog de Nederlandse pensioenbeheerder PGGM.
In IsraŽl wordt steeds meer onderkend dat de uitdijende boycot vanwege het nederzetttingenbeleid desastreus dreigt uit te pakken voor de economie en de reputatie van het land dat nu wordt vergeleken met het toenmalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Wereldwijd bestaat er veel overeenstemming dat de verhuizing van de eigen burgers naar bezette gebieden in strijd is met het internationale recht.
Met de kennis van nu kan worden gezegd dat het een strategische fout is geweest nederzettingen te bouwen in bezet Palestijns gebied. Als de Palestijnen eerder een levensvatbare eigen staat was gegund, dan had de Palestijnse kwestie niet de verhouding tussen IsraŽl en een groot deel van de internationale gemeenschap verziekt. IsraŽl was nu beter af geweest als het de handen van de Palestijnen had afgetrokken.
Het IsraŽlische nederzettingenbeleid mag kritisch worden benaderd, maar dat wil nog niet zeggen dat de groeiende politieke en economische uitsluiting van IsraŽl de juiste weg is om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Wat IsraŽl betreft maakt de internationale gemeenschap zich schuldig aan selectieve verontwaardiging.
Geen enkel conflict kan rekenen op zo veel uitgebreide en eenzijdige aandacht als de kwestie rond de joodse nederzettingen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam vorig jaar 21 resoluties aan met een veroordeling van IsraŽl, tegen slechts vier waarin andere landen werden veroordeeld. Dezelfde Verenigde Naties benoemden onderdrukkende landen als Cuba, Saudi-ArabiŽ, SyriŽ en Iran in allerlei VN-commissies. De bedrijven die zich nu terugtrekken uit IsraŽl doen wel zaken met China, Rusland en Arabische landen waar het niet best is gesteld met de mensenrechten. Daarnaast maakt de wereld zich nauwelijks druk om andere betwiste gebieden. China bezet Tibet, Turkije heeft Noord-Cyprus ingepalmd en Marokko heeft de Westelijke Sahara in bezit genomen. De internationale gemeenschap maakt er zich niet druk over.
Juist de overmatige belangstelling voor IsraŽl in verhouding tot andere brandhaarden waar stilzwijgend aan wordt voorbijgegaan, maakt dat de boycot van IsraŽl inboet aan overtuigingskracht. Wil de wereld iets doen aan de ook in IsraŽl omstreden nederzettingenpolitiek, dan heeft het pas recht van spreken als het geen dubbele standaard hanteert.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 4


Reacties:

Goed stuk dat veel problemen netjes op rij zet.

Maar het is de vraag of een krant met een christelijke achtergrond het aspect kan weglaten, dat het Bijbelse hartland volgens ongeveer alle Joden en volgens heel veel christenen aan Israel toebehoort.

Onderzocht zou moeten worden of er ooit een Palestijns volk is geweest, dat een eigen land bezat, en dat rechten op dit stuk land kan laten gelden. En de serieuze vraag is ook of ze het wel willen hebben, of dat alleen heel 'Palestina' genoeg is voor hen.

De miskleun van de Britten om van 1920 tot 1948 steeds minder land aan de Joodse staat toe te wijzen, speelt de wereld parten en zal voor een grote verdrukking in het Midden-Oosten zorgen.

Harry Sleijster, Heerde - woensdag, 15 januari 2014


Geef het gestolen land terug??

PLO Nederland, DenHaag - woensdag, 15 januari 2014


Ook dit hoofdartikel stelt de dubbele moraal van het buitenlands beleid van dit kabinet duidelijk aan de kaak en dat niet alleen: ook de selectieve verontwaardiging van mijnheer Obama, de Verenigde Naties, Frankrijk en wat dies meer zij. Als je dat doet, mag je als Friesch Dagblad oprecht kritisch bezorgd over Israel schrijven. Dat doet deze krant dan ook. Maar ik wil er wel een vraag bij stellen:
Gaza is door de havik Sharon teruggegeven aan de Palestijnen. Het resultaat was Hamasstan, van waaruit beschietingen plaatsvinden op Israelische burgerdoelen. Dat maakt de animo om meer betwiste gebieden prijs te geven er niet groter op. Evenals de terroristische acties van Palestijnen op burgerdoelen Israel ten slotte gedwongen hebben een muur te bouwen ter bescherming van hun burgers. De Palestijnen hebben de onbuigzame houding van Israel grotendeels aan zichzelf te danken. Op die muur kan men best kritiek hebben, maar juist het voorliggende slaat Obama en zijn Verenigde Naties stelselmatig over, net als Frans Timmermans, D66, SP, Groen Links en PvdA

J. Elsinga, Ermelo - woensdag, 15 januari 2014


Het artikel laat nog een belangrijk aspect weg: de nederzettingen zijn er gekomen omdat de Arabieren elk voorstel voor een tweestatenoplossing hebben afgewezen. Sinds 1937. Ook het compromis van Clinton uit 2000/2001 is afgewezen. Was dat niet gebeurd, dan was er dus al 13 jaar een Palestijnse staat en bestonden er geen 'nederzettingen' meer.

Likoed Nederland, Amsterdam - dinsdag, 14 januari 2014


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties