De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Hoofdartikelmaandag, 13 januari 2014

IsraŽl, Rusland, Qatar en nog zo wat landen
Het koninklijk paar, minister-president Rutte en minister Schippers gaan naar de Olympische Winterspelen. in Rusland. Dat is goed voor de Nederlandse deelnemers maar het is vooral goed voor de dialoog met president Poetin. Nederland heeft een aantal akkefietjes gehad met de oud KGB-er die nu al dertien jaar in het Kremlin zit, net toen de herdenking van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Rusland en Nederland werden afgerond. Die gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Russische diplomaat die werd aangehouden door de politie en de in hechtenisneming van Greenpeace-activisten) waren schadelijk voor de betrekkingen, die toch al kwetsbaar zijn voor grillig Russisch gedrag in het handelsverkeer, tot schade van de Nederlandse land- en tuinbouwuitvoer. Alle reden dus om met een maximale vertegenwoordiging naar de Spelen te gaan, in de hoop dat Poetin de koning, de koningin en de minister-president ziet staan.
Sportclub Vitesse liet een speler met IsraŽlische nationaliteit achter toen de club vertrok naar oefenwedstrijdjes in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land ziet liever geen IsraŽliŽr binnen zijn landsgrenzen. Sponsor Menzis heeft de club tot de orde geroepen en wil dat de leiding excuses aanbiedt. Dat is inmiddels gebeurd, na terugkeer van de club, die flink beter is geworden van het uitje.
De daad van PGGM is uitdrukking van verontwaardiging: we discrimineren niet op grond van nationaliteit, bijvoorbeeld. Waterbedrijf Vitens is ook verontwaardigd en trekt zijn belangen terug uit IsraŽlische banken die investeren in een IsraŽlisch waterbedrijf. De Palestijnen zouden door het betreffende waterbedrijf worden gediscrimineerd. Bouwbedrijf RoyalHaskoningDHV trok zich terug uit een project voor waterzuivering in Oost-Jeruzalem.
Naarmate de IsraŽlische regering meer nederzettingen bouwt in gebieden waarop Palestijnen aanspraak maken, wordt de noodzaak groter, vindt kennelijk PGGM. De vredesbesprekingen bevinden zich in een cruciale fase; druk van buitenlanden kan helpen dat proces gunstig te beÔnvloeden.
De handel met IsraŽl is belangrijk voor Nederlandse bedrijven, maar die met Rusland en China is veel belangrijker; er zijn miljarden mee gemoeid. Dat is precies de reden dat Nederlandse bedrijven zich het liefst een beetje rustig houden over mensenrechten in die landen. Nederlandse bedrijven verdienen overigens ook bakken met geld in Arabische staten, bijvoorbeeld met baggerwerken en de aanleg van havens en wegen. In veel van die landen is het niet goed leven voor veel mensen. Saudi-ArabiŽ bijvoorbeeld houdt honderdduizenden buitenlanders als moderne slaven. En in Qatar, waar ook Nederland hoopt te kunnen voetballen tijdens het wereldkampioenschap in 2022, sterven buitenlandse bouwvakkers onder slechte werk- en leefomstandigheden.
Diverse landen waarmee Nederland graag (meer) handel wil drijven, hebben het niet zo op christenen. Saudi-ArabiŽ is zoín land. Het staat in de Ďtop 10í lijst van Open Doors voor landen met de ergste christenvervolging.
Verontwaardiging verliest aan betekenis als die al te selectief is, bijvoorbeeld door financiŽle motieven op de achtergrond.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 19


Reacties:

prima artikel!!!

truusje wijdemeren, 's -Graveland - vrijdag, 17 januari 2014


Gelukkig zijn er talloze bedrijven die Israël wél vierkant blijven steunen. Zij haken niet af.

Een bloeiende economie in democratisch Israël is goed voor iedereen, dus ook voor de talloze vredelievende Palestijnse gezinnen die er wonen, werken of studeren.

Sluit u als ondernemer of manager aan bij ons groeiend platform: www.christenenvoorisrael.nl/ondernemers

Vragen? teusdenotter@christenenvoorisrael.nl

Teus den Otter, Gouda - donderdag, 16 januari 2014


Daar hebben wij het weer: Israël is de gebeten hond. Ja, je moet toch een zondebok hebben en dan is Israël gauw gevonden!Goed, dat dit blad van leer trekt; waren er maar meer bladen, die hun nek eens zouden uitsteken.

C.Joosten, Soest - woensdag, 15 januari 2014


De uitsluiting van Israel op basis van beleid van onze regering maakt me erg bezorgd. Zoals u zo helder uiteenzet is de dubbele moraal tov Israel overduidelijk en daarmee verontrustend. Het begint met uitsluiting van een bedrijf,dan van een land en dan volgende de (joodse) bewoners. De achterliggende motieven om Israel zo exclusief te behandelen baren me daarom zorgen.
Rosa van der Wieken
Voorzitter Federatie Nederlandse Zionisten

rosa van der wieken, amsterdam - dinsdag, 14 januari 2014


Uitstekend artikel, dat niet alleen de schijnheiligheid van het beleid van PGGN, Haskining en Vitens blootlegt, mar vooral ook dat van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Terecht is men met een zware delegatie naar Rusland. Het kan namelijk niet zo zijn, dat het COC ons buitenlands beleid dicteert. Maar hoe zit het met de mensenrechten in de socialistische heilstaat Cuba, waar de minister geen gesprek met welke dissident dan ook wilde. Worden daar naast homoseksuelen soms ook anderen gediscrimineerd? Ik dacht van wel en niet zo weinig. Deze minister ziet wel feilen en wil ontmoedigingsbeleid jegens Israel, maar ziet over het hoofd, dat de waterzuivering van de beek Kidron ook ten goede komt van de Palestijnen op de Westbank. Of luistert Timmermans alleen maar naar de Palestijnse autoriteit,die nog nooit om haar eigen bevolking heeft gemaald. Je kunt wachten op de aanklacht van die zijde, dat Israel de vervuiling van de beek Kidron maar laat lopen en onverschillig is over de Palestijnse inwoners, terwijl men eerst heeft aangezet tot Timmermans boycotbeleid. Trouwens, hoe komt het dat de minister de bedrijven, die zaken doen met Hamas, niet boycot/ Of is dat niet socialistisch politiek correct? Het meten met twee maten is de Heere een gruwel: dat zou Timmermans ook eens moeten leren.
De Partij van de Arbeid heeft een zeer forse nederlaag verdiend bij de eerstkomende verkiezingen. Of lopen ze dan ook voor hun regeringsverantwoordelijkheid weg, net als bij de breuk met het kabinet Balkenende IV?

J. Elsinga, Ermelo - dinsdag, 14 januari 2014


Een goed artikel. Fijn dat Friesland, waar veel joden gedurende Duitse bezetting bescherming vonden, ook nu weer de juiste morele keuze weet te maken. De selectieve verontwaardiging van veel andere media is zó minderwaardig.
Buitenlandse Zaken spreekt met verschillende monden. De minister zegt onduidelijke dingen en probeert een beetje te 'schipperen', maar de ambtenarij lijkt 'gewoon' haar eigen gang te gaan door bedrijven negatief te adviseren.

J. MoŽd, Amsterdam - dinsdag, 14 januari 2014


Toch wel bijzonder dat de ene reactie die afwijkt van de overige (betamelijke), een reactie is zonder achternaam. Stoer hoor, Peter en hoe je verder ook mag heten.

Ben zeer tevreden over het plaatsen van dit artikel in een breder perspectief dat de ridiculiteit aantoont van de valse- en schijnbaar politiek correcte acties van grote Nederlandse ondernemingen tegen Israël. Het is maar goed dat de Eeuwige het laatste woord heeft en een rechtvaardig oordeel heeft, ook voor deze linkse besluiten.

Roelof Kingma, Kollum - dinsdag, 14 januari 2014


een verademing om in het friesch dagblad een artikel te lezen dat niet ongenuanceerd israel basht.
het onderbuikgevoel en de publieke opinie worden door de pers op een schandalige manier eenzijdig gevoed tegen israel. het friesch dagblad plaatst de rotzooi in de wereld in een verhelderend perspectief.
dat de weldenkende burger pggm en vitens niet kan "aanpakken" geeft een ongenoegelijk en machteloos gevoel.
laten we hopen dat de overige pers ook zonder vooringenomenheid en gebaseerd op evenwichtige feiten gaat rapporteren. eerlijk is eerlijk, maar dat kan van de pers niet worden gezegd.

rolf kitty, de ronde venen - dinsdag, 14 januari 2014


Ben blij en dankbaar met een krant die eens objectief schrijft over hoe het werkelijk zit. Er wordt teveel met twee maten gemeten,vooral als het over Israël gaat. Ik hoop nog vaak in deze krant soortgelijke stukken te lezen.

Arjen Lont, Goutum - dinsdag, 14 januari 2014


Geweldig als er een krant is die geen blijk geeft van selectieve verontwaardiging.

Hette Abma, Gouda - dinsdag, 14 januari 2014


de hypocrisie ligt dik bovenop de beweegredenen van PGGM en Vitens.
Ik vraag me af of men werkelijk zo slecht op de hoogte is van de geschiedenis of dat men misschien ernstig bedreigd wordt door de anti-Israël lobby. Wie weet met terroristische aanslagen.

truusje wijdemeren, 's-Graveland - dinsdag, 14 januari 2014


Wat een gejank
Goeiezaak dat bedrijven Israelische bedrijven die meewerken aan oorlogsmisdaden boycotten (kolonisatie is een oorlogsmisdaad)
Ik snap dat de aanhangers van Terreurstaat Israel heel hard antisemitisme schreeuwen en naar andere landen wijzen omdat ze inhoudelijk het beleid van Israel ook niet kunnen verdedigen.
Terreurstaatjes zoals Iran Israel Noord Korea moet je zwaar BOYCOTTEN
MazzelTov

Peter, Alkmaar - maandag, 13 januari 2014


Geachte redactie,
In een klimaat van "ontmoediging" en erger is uw artikel een tulp in een moeras van stekelige planten.
Men houdt zich blind voor alle mogelijke gevaarlijke uitwassen in tal van landen, maar zodra een Palestijn op een rots zit te huilen bemoeit zich de hele wereld ermee, inclusief dictatoriaal geregeerde landen.
Ik walg van de gehuichelde uitlatingen. B. Evers-Emden.

Dr. B. Evers-Emden, Amsterdam - maandag, 13 januari 2014


Uitstekend weergegeven. Het gebrek aan verontwaardiging geldt ook voor landen als Turkije en Marokko die Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara bezet houden.

Frank Berkemeier, NL - maandag, 13 januari 2014


Ik ben echt ingenomen met dit artikel, omdat het een deel blootlegt van de schijnheiligheid rondom het ontmoedigingsbeleid van Buitenlandse Zaken, inzake samenwerking van Nederlandse bedrijven met Israëlische bedrijven.
Eén opmerking wil ik nog graag aan de inhoud van het artikel toevoegen: Joden zijn helemaal niet welkom in Saoedi Arabië (laat staan Joodse Israeli's).

Tjalling Tjalsma, Sneek - maandag, 13 januari 2014


Dit artikel pakt de essentie en laat de hypocriete afweging zien die deze bedrijven zogenaamd onder het mom van de moraal maken. Israel is een makkelijk doelwit aangezien het als beloning voor het uiten van kritiek op dat land geen hoge kostprijs vraagt. Het is dus geen blijk van een dappere keuze bezijdens PGGM of Vitens maar eerder bijzonder goedkope en ook laffe symboolpolitiek. Dat maakt dit artikel goed duidelijk.

dhr. Suurland, leiden - maandag, 13 januari 2014


Uw artikel slaat de spijker op z'n kop. Geld stinkt niet als men er meer van kan verdienen. Hypocrisie ruimt de weg voor winst. In het huidige klimaat in Nederland staat het goed om Israel steeds in zo negatief mogelijk licht te plaatsen en de vreselijkste toestanden elders maar zo veel mogelijk in de schaduw te laten.

Dorith Carmeli, Israel - maandag, 13 januari 2014


Goed zo Friesch Dagblad,Kennelijk houdt U in Friesland niet van huichelarij en is ethiek belangrijker

Hans Joosten, Soest - maandag, 13 januari 2014


Pggm heeft grote belangen in Turkije en Turks Cyprus.
Turks Cyprus is nooit erkend als aparte staat, maar is bezet door Tukije.
De Grieken zijn allemaal naar het zuiden gevlucht, de Turken naar het noorden. Strenge segregatie dus.
Er zijn veroordelingen door de VN over uitgesproken.
Turkije is lid van de NAVO.
De werzaamheden van Haskoning in het Kidrondal zouden een open riool verantwoord veranderen.
Voornamelijk Palestijnen zouden zo minder door ziektes als polio, hepatitis en cholera bedreigd worden.
Israel is verantwoordelijk voor de leefomstandigheden van de Palestijnen tot er een defitieve vredesregeling is. Israel neemt die verantwoordelijkheid.
Nederland trekt zich terug.

M. Slager, naarden - maandag, 13 januari 2014


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties