De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiezaterdag, 15 juni 2013

Megastal mag niet ten koste van gezondheid
Leeuwarden | Provincies en gemeenten mogen de intensieve veehouderij gaan beperken in hun gebied als de volksgezondheid in het geding is. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gaat de wet aanpassen, zodat lokaal kan worden bepaald hoe groot een stal - of megastal - mag zijn en hoeveel dieren erin gehouden mogen worden.
Ook wordt het voor de regionale en lokale overheden mogelijk om nieuwe veebedrijven te weren of uitbreiding van een bestaand bedrijf te weigeren. Een gebied kan daarmee volledig ‘op slot’ worden gezet, meldde de staatssecretaris gisteren na afloop van de ministerraad.
Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân vindt het positief dat provincies en gemeenten de ruimte krijgen om zelf
beleid te bepalen. ,,Dat is better dan in rjochtline út Den Haag.” GS werkt op dit moment aan een Beleidsnotitie Intensieve Veehouderij die dit najaar gereed is.
Ook LTO Nederland is het eens met het kabinet dat regionaal of zelfs lokaal de afweging gemaakt moet worden of een veehouderijbedrijf kan uitbreiden. ,,Omdat de omstandigheden per provincie en zelfs per gebied verschillend zijn vraagt de toekomstige ontwikkeling van de veehouderij om maatwerk”, aldus LTO-bestuurder Siem Jan Schenk.
Staatssecretaris Dijksma is blij dat de Nederlandse agrarische sector het zo goed doet, omdat deze de motor van de economie is. Tegelijkertijd wil Dijksma waken voor ongebreidelde groei. Vooral na de uitbraak van de Q-koorts werd veel kritiek geuit op de grote veebedrijven. Daardoor is de maatschappelijke waardering voor producten uit de veehouderij onder druk komen te staan, schrijft de staatssecretaris.
De voorganger van Dijksma, Henk Bleker, had eerder voorgesteld om een landelijke norm in te voeren voor het aantal dieren in een bedrijf. Hij stelde voor om de grens onder meer te leggen bij 175.000 leghennen of 240.000 vleeskuikens. Dat plan is nu van tafel.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties