De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Regiodinsdag, 22 januari 2013

Duurzame energie, hoe pakken we het aan?
Frans Debets, directeur adviesbureau Debetsbv
Een methode om de energievoorziening duurzamer te maken is de Trias Energetica. Deze driestapsbenadering werd twintig jaar geleden beschreven en is nog steeds de leidraad voor de verandering van onze energiehuishouding.
Volgens deze Trias is de eerste stap het verbruik verminderen, de tweede duurzaam opwekken, de derde fossiele brandstof doelmatiger inzetten. Deze benadering ligt zo voor de hand dat er weinig discussie over is. Toch lijkt het er op dat de meeste aandacht niet uitgaat naar stap één, maar naar stap twee: het opwekken van duurzame energie. Zo is het 2013 budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA), waarmee vooral de energiebesparende investeringen worden gestimuleerd, 151 miljoen euro. Voor de Stimulering Duurzame Energie (SDE), die gericht is op de duurzame productie van energie, is het budget twintig maal meer: drie miljard euro. Acties gericht op het verminderen van het energieverbruik zijn niet populair. Zo werd de vliegtaks van 2008 weer snel afgeschaft; het beëindigen van de aftrek van reiskosten is een gevoelig punt; de invoering van rekeningrijden komt niet van de grond. Een wetsvoorstel om de werking van het energielabel voor woningen te versterken werd in november 2012 verworpen en de subsidies voor het isoleren van woningen zijn verminderd. Elk jaar is er wel een partij die pleit voor een goed programma om de slecht geďsoleerde woningen nou eens aan te pakken, tot nu toe zonder succes.
Ik durf het haast niet te zeggen, maar zou het iets te maken hebben met de vier miljard euro opbrengst van de energiebelasting? Elke euro die u bespaart scheelt de minister ruim vijftig cent. Het aardige van de energiebelasting is dat u er ook nog eens btw over betaalt. BTW over belasting? Jazeker.
Slaan we stap 1 van de Trias dan over? Doen we niets aan het verminderen van ons energieverbruik? Nee, er is wel degelijk aandacht voor energiebesparing. Een goed voorbeeld is het gasverbruik in onze huizen; dertig jaar geleden verbruikte een huishouden gemiddeld ruim 3000 kubieke meter gas, nu is dat gedaald naar bijna 1500 m3 per jaar. Ook onze auto’s zijn zuiniger geworden en het stimuleren van de aanschaf van zuinige auto’s heeft effect. Ondanks de groei van het aantal auto’s daalt het verbruik van benzine en diesel, de topconsumptie van veertien miljard liter in 2007 werd niet meer gehaald.
De groei van ons energieverbruik is duidelijk afgevlakt. In 1960 verbruikten we 1000 PJ (PetaJoule), in 1980 was het bijna 3000 PJ en na een dip in de jaren negentig zitten we nu al een paar jaar rond de 3200 PJ. De enorme groei van de economie sinds de jaren tachtig heeft dus niet geleid tot een vergelijkbare groei van het energieverbruik. Dat hebben we goed gedaan, maar de gewenste krimp hebben we niet kunnen bereiken.
Veel energiebesparende maatregelen leiden niet tot echte besparing omdat ons gedrag en het gebruik van de apparaten voortdurend veranderen. Zo is het beeldscherm van tv of computer veel zuiniger geworden, maar het aantal beeldschermen in ons huis beperkt zich niet meer tot die ene tv in de woonkamer. Nu de koelkast veel zuiniger geworden is komt de tweedeurskoelkast met ijsblokjesautomaat in de mode en de zuinige ledlamp maakt ons enthousiast voor tuinverlichting. Daar gaat de energiewinst.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties