De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Achtergronddonderdag, 22 november 2012

Het werelderfgoed kent geen grenzen
Onderzoek naar het werelderfgoed Waddenzee zal steeds vaker over de landsgrenzen moeten strekken. Hetzelfde geldt voor de bescherming en het beheer van het gebied. De vraag is hoe.
Jens Enemark
Vandaag begint in Leeuwarden het 13e Internationale Wetenschappelijke Waddenzeesymposium.
De wetenschappelijke symposia hebben een lange traditie. Het eerste symposium werd in 1975 op Schiermonnikoog gehouden en stond aan de wieg van de trilaterale samenwerking tussen de regeringen van Duitsland, Denemarken en Nederland voor de bescherming van de Waddenzee die in 1978 van start ging. Het symposium in Leeuwarden is het eerste na de erkenning van de Duits-Nederlandse Waddenzee als werelderfgoed in 2009. Hopelijk complementeert de Deense Waddenzee het geheel in 2014.
Opname op de Werelderfgoedlijst van Unesco is de hoogste erkenning die een gebied kan bereiken wereldwijd; nergens is er een getijdegebied op deze aarde te vinden dat groter en rijker is dan de Waddenzee. Bij de opname van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst werd door het Unesco Werelderfgoedcomité de zogenoemde ‘Verklaring van de uitzonderlijke universele waarde’ aangenomen. Deze verklaring is de basis voor de toekomstige bescherming en beheer van de Duits-Nederlandse - en straks ook Deense - Waddenzee.
Goed beheer, dat nu al prioriteit heeft, moet worden voortgezet. Nu voor het werelderfgoed als geheel, want de landen zijn nu meer dan voorheen verantwoordelijk voor de gezamenlijke bescherming en beheer. Daarbij kent de Verklaring een bijzondere betekenis toe aan het behoud van de hydrologische en ecologische processen die fundamenteel zijn voor de Waddenzee als natuurgebied.
En verder heeft de Waddenzee natuurlijk een wereldwijde betekenis voor trekvogels - waarom het gebied internationaal vooral bekendheid geniet - en is het een rolmodel voor de bescherming van andere gebieden. Nadrukkelijk spreekt de Verklaring uit dat de Waddenzee een van de best bestudeerde gebieden van de wereld is, met betekenis voor andere vergelijkbare gebieden.
Voor het onderzoek betekent de erkenning als werelderfgoed dus dat het een wereldwijde uitstraling heeft. De wereld kijkt mee, de wereld wil van de Waddenzee leren. Tevens moet het hele Werelderfgoed, dus de Nederlandse, Duitse én Deense Waddenzee, als één worden beschouwd, ook als het gaat om onderzoek. Er loopt al een aantal gezamenlijke projecten tussen Duitse en Nederlandse onderzoeksinstituten, op initiatief van de Waddenacademie overigens, en dat zou nog verder uitgebouwd en verdiept moeten worden. Daarnaast zou het onderzoek zich moeten richten op de geologische en ecologische processen in de Waddenzee en de daarmee samenhangende veranderingen in soortensamenstelling, en op de achterliggende drijfveren voor deze veranderingen, ook in vergelijking met andere gebieden wereldwijd.
Behoud van de integriteit is een sleutelbegrip in het kader van het werelderfgoed. Integriteit betekent hier hoe ‘geheel en intact’ een gebied is. We moeten meer weten over hoe wij de integriteit van de Waddenzee kunnen waarborgen bij globale veranderingen, zoals klimatologische en andere veranderingen. We moeten ook kijken naar de verschillen binnen de Waddenzee. En uiteraard moet er ook worden bekeken hoe we bescherming en beheer robuuster en efficiënter kunnen maken. Onderzoek zal dus ook in de toekomst een absoluut essentiële rol spelen in onze omgang met de Waddenzee.
Op de Waddenconferentie in 2010 hebben de verantwoordelijke ministers van de drie landen besloten tot de oprichting van een onderzoeksplatform met een gezamenlijke onderzoeksagenda. Het symposium heeft een sleutelrol bij het bepalen van concrete prioriteiten voor deze onderzoeksagenda. Dit past ook precies in het thema van het symposium, hoe om te gaan met de toekomstige uitdagingen voor het Waddenzee Werelderfgoed.
We hebben wereldwijd erkende instituten in het Waddengebied, zeer competente onderzoekers en een hoog niveau van onderzoek. Werelderfgoed is ook een erkenning van de wereldklasse-kwaliteit van het onderzoek dat al heeft plaatsgevonden en geeft een nieuwe impuls aan toekomstig onderzoek. Vrijdagmiddag, als het symposium afgelopen is, weten wij meer en kunnen we verder.
* Drs. Jens Enemark is secretaris bij het Internationale Waddenzeesecretariaat CWSS
* Dit artikel kwam tot stand op initiatief van de Waddenacademie

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Het behoud van integriteit is in deze zeer discutabel als de veiligheid van ons land voorop staat. Eerst de kustveiligheid daarna de natuur maar wel rekeninghoudend met het milieu. Dus a.u.b. geen dom zandsuppleten en CO² uitstoten!
www.kustverdediging.nl
www.zandoverdenatuur.webklik.nl
http[://hatdekustverdediging.blogspot.com
www.haaksezeedijk.nl

Piet van Noort, Petten aan Zee - dinsdag, 27 november 2012


achtergrond
Familieberichten
Advertenties