De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkmaandag, 29 oktober 2012

Evangelie klinkt straks via radio ook in Pakistan en Afghanistan
Door Alinda Rutgers
Barneveld | Na jarenlang onderhandelen heeft Trans World Radio (TWR) toestemming gekregen om via een sterke middengolfzender uit te gaan zenden in Afghanistan en Pakistan. De bouw van de zender is inmiddels begonnen.
Twee jaar geleden werd de laatste kerk in Afghanistan verwoest. Dit land met zo’n 29 miljoen inwoners telt nog slechts een handjevol christenen. Ook in buurland Pakistan is de situatie voor de weinige christenen die er leven bijzonder zwaar. Er zijn echter nieuwe mogelijkheden om het evangelie in deze regio te brengen, zegt Babu (die uit voorzorg een schuilnaam gebruikt), werkzaam voor Trans World Radio in Zuidoost-Azië. Hij is een paar dagen in Nederland en spreekt vanavond in Drachten over de nieuwe plannen van TWR voor Afghanistan, Pakistan en India. Trans World Radio is een internationale organisatie die zich richt op de verspreiding van het Evangelie via de radio.
De nieuwe zender komt niet in een van de drie landen te staan, maar ergens daarbuiten. De precieze locatie maakt TWR om veiligheidsredenen niet bekend. Babu: ,,Christenen worden zwaar vervolgd in dit gebied. Om de medewerkers en de zender zo goed mogelijk te beschermen, werken we in het geheim.” Overheden of moslimgroeperingen zouden de radiofrequenties kunnen verstoren. Het vraagt echter nogal wat investeringen om dit mogelijk te maken. Op dit moment zijn er volgens Babu geen aanwijzingen dat zij dit gaan doen.

Risico’s

Babu is zich bewust van de risico’s die de medewerkers in gesloten landen lopen. ,,Je moet er rekening mee houden dat je een onwelkome gast bent in deze landen”, vertelt hij. ,,Gevangenschap, martelingen en zelfs de dood zijn hier reële bedreigingen voor christenen. Per gebied zijn er verschillen, maar nergens is het er echt veilig. In Afghanistan is het bijvoorbeeld volgens de wet verboden om christen te worden. Dat ontmoedigt. Sommigen zijn bang voor wat mensen in hun omgeving ervan zullen zeggen, of voor de gevolgen die het heeft voor hun positie in de maatschappij. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan met een lijst van gevaren voor christenen in gesloten landen.”
TWR-medewerkers zoeken christenen in deze landen op. Ze proberen contacten op te bouwen. Het kost veel tijd om het vertrouwen van mensen te winnen en ze iets over het geloof te kunnen vertellen, vertelt Babu. Hij ziet dat als een groot verschil met de vrije landen, waar het evangelie openlijk mag worden uitgedragen. ,,Geduld, volharding en een volledig vertrouwen op God zijn de sleutelwoorden voor het werk in gesloten landen.”
De nieuwe radioprogramma’s van TWR voor Afghanistan en Pakistan zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, en veelal moslim zijn. Daarnaast zijn er ook programma’s om de weinige christenen die er zijn te bemoedigen.
,,Om mensen op de hoogte te brengen van onze uitzendingen, leggen we bijvoorbeeld folders neer op plaatsen waar veel mensen komen, denk aan treinstations of op de markt. Het is uiteraard onmogelijk om op die manier miljoenen mensen te bereiken, daar hebben we eenvoudigweg het geld en de mensen niet voor. Maar dat is ook niet nodig. Radioluisteraars draaien vaak net zolang aan de knop tot ze een programma tegenkomen dat hen leuk lijkt. Verreweg de meeste luisteraars met wie we contact hebben, ontdekten ons toevallig en bleven luisteren omdat ze de muziek mooi vonden of omdat het onderwerp hen aansprak.”

Veldwerkers

Aan het eind van elk programma wordt een telefoonnummer genoemd dat luisteraars kunnen bellen om met nazorg in contact te komen. ,,Vaak volgen er verschillende telefoongesprekken en als de luisteraar daar behoefte aan heeft, kunnen we hem of haar in contact brengen met een van onze veldmedewerkers.”
Als mensen christen worden, is het werk niet klaar, zegt Babu. ,,Het is belangrijk dat ze dan meer gaan leren over het geloof. Wanneer het enigszins mogelijk is brengen we hen in contact met plaatselijke kerken, zodat ze daar een plek krijgen en verder kunnen groeien in geloof. In gesloten landen kan dat echter niet altijd, daar zijn soms zelfs helemaal geen kerken. In die situaties blijven onze nazorgmedewerkers contact houden, zodat de nieuwe christenen er niet alleen voor staan.”
Een andere uitdaging waar de programmamakers voor staan is het overbruggen van de cultuurbarrières. Het algemene beeld bij deze grotendeels moslimbevolking is dat het christendom een Amerikaanse religie is en dat christenen er maar op los leven, net als in slechte Hollywoodfilms. ,,Het is belangrijk dat we het woord van God op een manier brengen die aansluit bij hun cultuur”, zegt Babu. ,,De gebeurtenissen uit de Bijbel zijn op zich al een krachtig getuigenis. We proberen via in onze programma’s te tonen dat het evangelie niet specifiek westers is en dat God wel degelijk normen geeft om naar te leven.”
* De TWR-avond met Babu begint maandagavond om 19.30 uur in de Bethelkerk in Drachten. Dinsdagavond is er een bijeenkomst in Den Ham (Ov.) en donderdag in Hardinxveld-Giessendam. Meer info: www.transworldradio.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Fantastisch! Er zijn ook websites die mensen over het geloof vertellen, plus vrijwilligers die dat opvolgen, en 'discipleship' is daar een deel van. En er is een 'Virtual Small Group' (of 'Home Group', hoe je het dan ook noemt) waar ze contact kunnen hebben met gelovigen de wereld over.
Mevr. J Lawn-Zijlstra, Cambridge, UK - maandag, 5 november 2012


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties