De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkdonderdag, 24 mei 2012

Kerk stichten in buurt van Johan Cruijff
Lodewijk Born
Amsterdam | Ds. Siebrand Wierda (44) stopt als voorganger van Via Nova. Dit maakte de kerkenraad van Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam gisteren bekend.
Via Nova is een Amsterdams initiatief van gemeentestichting. Het is ontstaan vanuit de Amstelgemeente, een christelijke gereformeerde gemeente die in 2001 zelf een doorstart maakte. Het werd een voorbeeld in ons land van hoe een gemeente uit de as herrees.
In de afgelopen tijd is Via Nova zodanig gegroeid dat de specifieke taak van Wierda als gemeentestichter erop zit. Gert-Jan Roest, met wie Wierda sinds 2002 samenwerkt, gaat verder als vaste voorganger van Via Nova. Daarnaast heeft Via Nova gisteren een vacature uitgezet voor een kerkelijk werker (0,4 fte). Wierda, geboren in Harich, vertelt over de nieuwe stap die hij als gemeente-stichter gaat maken.
Wanneer begint u in uw nieuwe functie en neemt u afscheid van Via Nova?
,,Op 1 juli stop ik als voorganger bij Via Nova en begint mijn nieuwe werk. Voor de helft van mijn tijd althans, voor de andere helft blijf ik katalysator voor verdere missionaire gemeenschapsvorming in en vanuit Amsterdam. Het afscheid bij Via Nova is vrij informeel, op zondag 8 juli. Als gezin blijven we verbonden aan Via Nova en ik zal er ook heus nog wel eens spreken in de samenkomsten, maar dan als vrijwilliger.’’
Wat waren voor u de belangrijkste overwegingen om nu zelf een kerk te beginnen?
,,De belangrijkste overweging is dat wij in Betondorp wonen en daar eigenlijk geen kerkelijke presentie is. Terwijl wij geloven dat het goede nieuws van Jezus veel voor deze mensen kan betekenen. Zowel ten aanzien van hun persoonlijke leven als voor bijvoorbeeld de sociale cohesie. Mijn vrouw en ik hebben ons afgevraagd: kunnen wij het maken hier straks een tijdlang te hebben gewoond zonder bewust aan christelijke gemeenschapsvorming te hebben gewerkt? Wij vonden van niet. Dat is de ene kant. De andere kant is dat Via Nova in de loop van de jaren is gegroeid in volwassenheid. Voor de verdere opbouw van deze mooie gemeente zijn andere gaven nodig dan die van een pionier.’’
Waarom heeft u gekozen voor uw eigen buurt en niet voor een andere plaats in Nederland?
,,Vanaf het begin van mijn werk in Amsterdam in 2001 voel ik mij geroepen in de stad. Dat heeft voor een sterk gevoel van verbondenheid gezorgd. Gecombineerd met het gegeven dat het christendom in Amsterdam zeer marginaal is, is er voor mij geen enkele reden om de auto te pakken in plaats van de fiets.’’
Wat zijn uw concrete plannen voor de komende tijd, begint u bijvoorbeeld met kerkdiensten of met andersoortige activiteiten? Op welke locatie?
,,We hebben geen idee of we kerkdiensten gaan beginnen. Sowieso hebben we nog geen idee wat er moet gebeuren. We gaan eerst maar eens een heleboel mensen in deze wijk ontmoeten. We willen hen graag leren kennen, liefde en verbondenheid ontwikkelen, gevoeligheid ook voor wat het goede nieuws van Jezus voor hen zal zijn. En dan maar eens samen met hen nadenken wat er zou moeten gebeuren.’’
U begint de kerk in Betondorp, de buurt waar Johan Cruijff opgroeide. Om het met hem te zeggen: ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’. Wat voor buurt is het en waar ziet u kansen om mensen te bereiken?
,,Het is inderdaad de buurt van Johan Cruijff, een kleine buurt aan de rand van Oost. In Betondorp wonen ongeveer drieduizend mensen, verdeeld over tweeduizend woningen. Er wonen veel ouderen, laag opgeleid, vrij arm. Velen voelen zich eenzaam. Maar er wonen ook een paar honderd kinderen. Qua religieuze presentie is er een gebouw van de mormonen, een hindoetempel en een Engelstalige parochie. Overigens is vanuit de buurt vrijwel slechts een enkeling bij deze gemeenschappen betrokken.’’
U heeft het gevoel dat het soms te langzaam en ingewikkeld gaat in Europa, terwijl in Azië zeer velen tot geloof komen. Is de grond hier harder dan in andere werelddelen?
,,Lastige vraag. Het lijkt alsof mensen in Azië spiritueel meer open staan en dat de Geest in Europa meer werk moet verzetten om mensen te verbinden aan Jezus Christus. Maar hij kan dat natuurlijk wel! Niet voor niets vieren we zondag Pinksteren. Bij Via Nova mogen we trouwens zondag weer iemand dopen die tot geloof gekomen is. Laten we afwachten wat de Geest verder wil geven, ook in Amsterdam. We moeten het sowieso van Hem hebben.”
U kunt het niet alleen. Heeft u een groep mensen die met u meegaat?
,,Er zijn een paar mensen met wie ik nu samenwerk. Het eerste wat er moet gebeuren is dit team(pje) verder opbouwen.’’
Wat betekent het voor de samenwerking die er onlangs is gestart met de CGK in Leeuwarden?
,,CGK Amsterdam en CGK Leeuwarden hebben een partnerrelatie met elkaar. Leeuwarden helpt ons met geld en gebed. Wij helpen hen met ideeën. Ik hoop dat ook zo’n aanpak als in Betondorp hen op ideeën brengt.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties