De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodonderdag, 24 mei 2012

Onzekere wegenplannen hervat
Leeuwarden/Joure | Het werk aan de Haak om Leeuwarden wordt volgende week weer opgepakt. Het rijk heeft hiervoor ontheffing verleend. Het werk was eind maart stilgelegd omdat er wettelijk onvoldoende rekening was gehouden met enkele aanwezige beschermde diersoorten, zoals de kleine modderkruiper en de bittervoorn.
Het is nog niet zeker of er consequenties zijn als gevolg van het stilliggen van de werkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat. ,,Uitgangspunt is nog steeds dat de weg eind 2014 wordt opengesteld.”
Tegelijk meldt Rijkswaterstaat dat het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport voor het nieuwe knooppunt Joure vanaf morgen zes weken ter inzage liggen. Vervanging van de rotonde Joure en aanleg van de Haak kunnen volgende week echter controversieel worden verklaard door de Tweede Kamer. Toch gaan de procedures volgens Rijkswaterstaat door. ,,Wij zijn gewoon aan het werk, totdat de Kamer zegt dat we moeten stoppen.”
CDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe waarschuwt dat doorgang van alle infrastructurele projecten momenteel gevaar loopt. De Kamer zou aanvankelijk deze week een besluit nemen over het controversieel verklaren van gevoelige onderwerpen. Dat is op verzoek van de PvdA echter uitgesteld.
Vervanging van de rotonde door zogeheten fly-overs moet de files in de spits rond Joure oplossen. Op 29 mei is er in Joure een informatiebijeenkomst.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties