De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkdonderdag, 24 mei 2012

Groot onderzoek naar geloofsopvoeding
Hanneke Goudappel
Putten | Kinderwerk Timotheüs, onderdeel van Stichting Opwekking, is bezig met een grootschalig onderzoek naar geloofsopvoeding in Nederland. Doel is om een representatief beeld te krijgen van hoe kerken en ouders invulling geven aan geloofsopvoeding van kinderen tot en met twaalf jaar.
,,Ook willen we zien of en hoe kerk en ouders elkaar hierin versterken”, zegt Annasjouk Nijhof, coördinator Trainingen bij Timotheüs. Kinderwerk Timotheüs is een interkerkelijke organisatie die kerken ondersteunt met materialen, training en coaching op het gebied van kinderwerk.
Geloofsopvoeding gebeurt allereerst thuis, aldus Nijhof. ,,Kerkelijke gemeenten en gezinnen kunnen elkaar echter versterken in die geloofsopvoeding, beide hebben hun eigen rol en invloed op het kind. Kerken hebben ons inziens de taak om ouders toe te rusten en te ondersteunen in de geloofsopvoeding thuis.”
Er gebeurt wel het een en ander in het kinderwerk, maar juist voor die ondersteuning thuis is weinig aandacht, is de indruk van Timotheüs. ,,Dat is dan ook de aanleiding voor ons onderzoek.”
,,Daarnaast zien we dat kinderwerk in gemeentes vaak op een zijspoor staat”, zegt Nijhof. ,,Kinderen hebben hun eigen dienst of zondagschool, en dat is het dan.”

Tweeduizend kerken

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie studenten van de Christelijke Hogschool Ede als afstudeerproject. Ze hebben tweeduizend kerken benaderd uit diverse denominaties. ,,Iedere kerk heeft twee enquêteformulieren ontvangen: een voor het hoofd van het kinderwerk en een voor ouders uit de gemeente. We vragen de leiding van het kinderwerk om tien ouders te vragen de enquête in te vullen.”
Aan ouders wordt onder meer gevraagd wat zij thuis aan geloofsopvoeding doen, wat ze van de kerk verwachten, en waaraan ze behoefte hebben. ,,Kerken vragen we wat er in hun gemeente gebeurt voor kinderen, wat de plek van het kinderwerk is en of en hoe ze ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding thuis.”
Kinderwerk Timotheüs wil haar trainingen en materialen afstemmen op de uitkomsten van het onderzoek. ,,Als we beter weten waaraan ouders behoefte hebben, weten we ook waarin we gemeenten kunnen ondersteunen.”
,,Daarnaast kunnen de resultaten van het onderzoek voor gemeenten een spiegel zijn van hun eigen rol in de geloofsopvoeding, een prikkel om daar mee aan de slag te gaan waar wij ze dan graag in ondersteunen.”
Het onderzoek wordt in de loop van juli gepresenteerd.

Catechese

Ook de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is sinds vorig najaar bezig met onderzoek naar geloofsopvoeding binnen de Protestantse Kerk. Er zijn twee onderzoekers aangesteld, die ook catechesevormen tegen het licht houden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties