De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiovrijdag, 11 mei 2012

Veel financiële tegenslag voor Súdwest-Fryslân
Sneek | De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2011 een verlies van 10,2 miljoen euro geleden op de grondexploitaties. Een van de belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat is de stagnatie in de woningmarkt. Dit blijkt uit het jaarverslag van Súdwest-Fryslân, dat vanmorgen is gepresenteerd.
De projecten Houkepoort/Houkemar, Harinxmaland, IJlsterkade en Boschplein hebben een groot aandeel in het tekort van het grondbedrijf. Er treedt een forse vertraging op in de verkoop van bouwrijpe grond. De verwachting is dat het woningbouwprogramma ook dit jaar flinke vertraging oploopt. Gevolg is dat de rentelasten op de reeds gedane voorinvesteringen toenemen.
Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering liet over 2011 een positief resultaat zien van 4,7 miljoen euro. Als gevolg van het verlies bij het grondbedrijf en een aantal tegenvallers op diverse projecten ontstaat er echter een tekort van 5,6 miljoen euro. Súdwest-Fryslân onttrekt dit bedrag aan de reserves. In het tekort is ook de vergoeding van 1,1 miljoen euro, die de gemeente in het kader van de herindeling kreeg, verwerkt.
De nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân kreeg het afgelopen jaar te maken met diverse tegenvallers. Zo was er een tegenvaller van twee à drie ton op de exploitatie van de parkeergarage aan het Boschplein in Sneek. Ook het Project Waterstad in Sneek kost meer dan aanvankelijk gepland. De nog aan te leggen vaarweg tussen De Geau en De Wâldfeart een tekort opleveren van ongeveer drie kwart miljoen euro.

Busstation

Daarnaast is nog een groot aantal zaken onzeker. Zo zal de verplaatsing van het busstation in Bolsward een extra gemeentelijke bijdrage van drie tot vijf ton vragen. Risico’s loopt de gemeente bij het eventueel niet doorgaan van de renovatie van de camping Schuilenburg in Hindeloopen en het Havenkwartier in Koudum.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties