De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiovrijdag, 11 mei 2012

Geen ruiten, maar muurkronen in wapen
IJlst | De muurkronen van de voormalige gemeente Nijefurd komen terug in het wapen van de gemeente Súdwest-Fryslân, die in 2011 is ontstaan door de samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wűnseradiel en Wymbritseradiel. Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich gisteravond vinden in dit voorstel van de Hoge Raad van Adel. Het idee van de Fryske Rie foar Heraldyk, dat uitging van ruiten, is daarmee van tafel.
Alleen de FNP-fractie blijft vasthouden aan het ontwerp van de Fryske Rie foar Heraldyk, zo bleek gisteravond tijdens de vergadering van de Commissie Bestjoer en Finanânsjes. ,,It wie in goed űnderboud űntwerp”, aldus FNP-raadslid Jan Koster. Volgens hem staan muurkronen voor steden en niet voor gemeenten, zoals het college van burgemeester en wethouders in het voorstel aangeeft. De vijf muurkronen symboliseren volgens B en W de vijf gemeenten. ,,Eins moatte it seis kroanen węze, want we ha yn ús gemeente seis stęden”, aldus Koster.
De overige raadsfracties hadden weinig problemen met het voorstel. Wel zei Hans Visser (CDA) het te betreuren dat er geen overleg tussen burgemeester en wethouders en de Hoge Raad van Adel en de Fryske Rie foar Heraldyk is geweest. Andere raadsleden gaven aan onvoldoende deskundigheid in huis te hebben om over een gemeentewapen een goed oordeel te kunnen hebben.
De Fryske Rie foar Heraldyk heeft via een brief nog geprobeerd burgemeester en wethouders op andere gedachten te brengen. Het ruitenkruis wordt door de Fryske Rie gezien als een verrijking van de wapenfiguren in Fryslân. De Rie houdt vast aan de ruit als symbool van het recht voor iedere deelnemende gemeente in de samenstelling Súdwest-Fryslân.

Graven

De Hoge Raad van Adel wees het ruitenkruis af. De ruiten komen historisch gezien niet voor in Fryslân. Bij toepassing van een ruitenkruis wordt volgens de Hoge Raad van Adel al snel gedacht aan het wapen van de graven van Kessel in het noorden van Limburg. Dat ruiten dan terug te vinden zijn in het wapen voor de nieuwe gemeente Peel en Maas, noemt de Hoge Raad van Adel vanzelfsprekend.
De Hoge Raad van Adel verving de ruiten door muurkronen en dat idee stuitte bij de Fryske Rie foar Heraldyk weer op bezwaren. Muurkronen vertegenwoordigen in Fryslân steden en geen plattelandsgemeenten. De muurkronen in het wapen van de vroegere gemeenten Nijefurd vertegenwoordigende Workum, Hindeloopen en Stavoren. Bovendien verwijzen de kronen volgens de Fryske Rie te veel naar de oude wapens van Sneek en Nijefurd. ‘Dat wilden we juist vermijden. Daarom willen we vasthouden aan de ruiten in het nieuwe gemeentewapen, maar dan los van elkaar’, schrijft de rie aan het college.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties